Mossiga män och övergivna lyxresorter där Kati Immonen låter naturen härja fritt

Den som undrar hur framtiden ser ut i en värld utan människor men med desto mera djur och växtlighet kan styra kosan mot Helsinki Contemporary. Kati Immonen målar upp en igenvuxen omgivning där maktstrukturer fått ge vika.

I serien Overgrown leker Immonen med maktstrukturer. Djuren i verket Tamminiemi syftar till president Kekkonens jaktintresse. Kati Immonen, Overgrown: Tamminiemi, 2020.
Förutom att människan lever av naturens resurser, manipulerar hen den i enlighet med sina estetiska behov. Städer och privatpersoner planerar grönområden för att de ska smälta in i sin omgivning. Ofta är planeringen minutiös, med träd på rad och rabatter i rosa bandet-formationer där ogräs och andra obehöriga arter ej äga tillträde. Ett avvikande exempel är den pittoreska engelska trädgården med målet att skapa en så naturlig vy som möjligt vilket uppnås genom förskönandet av naturens brister och anläggning av allt från döda träd till ruiner.

ANDRA LÄSER