Bullshitjobb, magsyra och gyllene släktemblem i Victor von Hellens diktdebut

Victor von Hellens nyskapande och berikande diktdebut beskriver en existentiell situation där förtjusning och förälskelse öppnar möjligheter för livsförändring mer än just något annat.

Victor von Hellens debuterar med dikter som blandar tunga familjeinteriörer, samtidskritik och guldkonfetti.
”till alla som inte ännu börjat skriva” står det på bokens första sida. Att debutanten väljer att tillägna boken dem som inte ännu fattat pennan är en intressant manöver. Han vänder sig i första hand till potentiella framtida skråanslutna. En uppmuntrande gest, men också i hög grad ett estetiskt och etiskt val.
ANDRA LÄSER