Konstrecension: I gränslandet mellan det naturliga och syntetiska

Det lilla blandas med det stora i bildkonstnären

Taru Happonens verk, där hon plockar in små detaljer från stadens olika miljöer 

och får klichén med mikro och makro att klinga på nytt. Alla tre utställningar på Forum Box fungerar bäst som helhetsinstallationer man passerar igenom.

Taru Happonen, Endless forms most beautiful (2022), olja och pärlemorfärg på linne, 200 x 265 x 4 cm.