Barnombudsmannen: Behöver konstant påminna om barnens rättigheter

Barnombudsmannen anser att barnskyddslagen behöver en totalreform. Barnskyddet har befunnit sig i kris sedan 1990-talet, för Elina Pekkarinen fram. I dag överlämnar hon barnombudsmannens berättelse till riksdagen.

Säkra finansieringen för utbildningen, på en nivå som motsvarar de övriga nordiska länderna. Det är ett av barnombudsmannen Elina Pekkarinens förslag till riksdagen.
Gör om barnskyddslagen. Det är barnombudsmannen Elina Pekkarinens hälsning när hon på tisdagen lämnar sin berättelse till riksdagen.
Lagen är enligt Pekkarinen fragmenterad och svår att tillämpa och förstå, även för sakkunniga.
"Lagen har också ändrats nästan trettio gånger. Samtidigt bör lagen anpassas till social- och hälsovårdsreformen och särskild uppmärksamhet bör fästas i synnerhet vid tillgången till mentalvårds- och beroendevårdstjänster", säger hon i ett pressmeddelande.
Barnombudsmannen menar att barnskyddet har befunnit sig i kris ändå sedan 1990-talet – en kris som är dyr både mänskligt och ekonomiskt. Antalet barn som placeras utom hemmet har ökat konsekvent och under en lång tid, framgår av berättelsen.
Den omfattar åren 2018–2021 och under den perioden har coronapandemin, klimatförändringen och sjunkande nativitet varit utmaningar också med tanke på barnens rättigheter.
"Barnombudsmannen får konstant påminna om att barn och barnens rättigheter ska beaktas såväl i lagstiftningsarbetet, beslutsfattandet som i den offentliga debatten. Barn och unga vill också själva bli delaktiga och påverka både frågor som berör dem och det samhälleliga beslutsfattandet", säger Pekkarinen i pressmeddelandet.
Professor Heikki Hiilamo vid Institutet för hälsa och välfärd och Helsingfors universitet analyserar samhällspolitiska beslut, och menar att barnens bästa inte har beaktats tillräckligt i social- och hälsovårdsreformen eller under pandemin och inte heller i samband med familjeledighetsreformen.
Barnombudsmannen föreslår dessutom att barnens bästa ska inkluderas i de grundläggande rättigheterna i grundlagen.
Barnombudsmannen anser också att resurserna för utbildningen ska säkras över regeringsperioderna – på en fastställd nivå som motsvarar de övriga nordiska länderna. Enligt henne hör Finland till få länder där finansieringen sjunkit åren 2012–2018, där många i stället har satsat.
ANDRA LÄSER