Nalles sista strid

Har den traditionella, korporativa lönebildningsmodellen nått vägs ände i Finland? UPM:s styrelseordförande Björn Wahlroos gör en sista stöt för att säkra sitt eftermäle som liberal storkapitalist – och kollektivismens baneman.

Finansmannen Björn Wahlroos har inte gett upp sin strävan att agera korporativismens och kollektivismens baneman.
Björn "Nalle" Wahlroos fyllde nyss 69 och gav ut första delen av sina memoarer. Han har öppet signalerat beredskap att trappa ner på arbetsmängden och kliva ner från de tyngsta uppdragen. År 2019 lämnade Wahlroos posten som ordförande i Nordea, men svingar tills vidare klubban i Sampos och UPM:s styrelser.
ANDRA LÄSER