Många vet inte vad finlandssvenskar är

Bara en femtedel av svenskarna vet att svenska är nationalspråk i Finland.

Okända? Den finlandssvenska författaren Kjell Westö är den kulturpersonlighet som är minst känd i Sverige av de åtta svarsalternativ som Novus ger i sin enkätundersökning. Men också i övrigt känner få till vad finlandssvenskhet är.
Anna Svartström
04.06.2017 07:00 UPPDATERAD 05.06.2017 08:35
– Osäkerheten om finlandssvenskar är jättestor, säger Jessica Åkerström som gjort både en kvantitativ och en kvalitativ undersökning om svenskars bild av Finland.
I den ingår också frågor om finlandssvenskar. Det brister vad gäller fakta men också själva begreppet.
21 procent av de tillfrågade vet att svenska är nationalspråk. 21 procent svarar att det är en minoritetsgrupp som talar svenska och bor Finland.
8 procent tror att finlandssvenskar är finländare som bor i Sverige och 10 procent att sverigefinländare och finlandssvenskar är samma sak.
I gruppdiskussioner associerar de som alls har en bild av finlandssvenskar till – främst historiskt – överklass och "något finare".
Vad gäller finlandssvenskar i dag talar en del om en utdöende grupp medan andra talar om ett förtryck som varit.
Bland de svenskar HBL intervjuar på stan i Stockholm är inte begreppen heller alldeles klara.
Anton Lyxell tänker till.
– Det blir tvärtom, säger han och funderar på finländare i Sverige mot svenskspråkiga i Finland.
Erik Ambroson associerar till Åland.
– De bor i Åbo, Helsingfors, säger Bibbi Nordin.
– Som jag uppfattar det är det finnar som talar svenska och som lite grann tycker om det gamla svenska, det som var. Ofta är de i min ålder och runt omkring. De unga i Finland vill vara mera Finland, säger Anders Nordin.
Sabina Rodén har finlandssvenska vänner och vet att det är "en grupp som har svenska som modersmål" och säger att de har "historiska kopplingar till Sverige".

ANDRA LÄSER