Ska man skylta så här i Helsingfors? Sannfinländska unga väcker irritation med sin kampanj för att stänga östgränsen

Det är obehagligt att se ryska flaggor överallt och den här typen av kampanj ska inte finnas i gatubilden. Kritiken är hård mot sannfinländska ungdomsförbundets pr-kampanj för att stänga östgränsen. 

På reklampelarna står ”Medan ryssarna semestrar i Finland pågår ett folkmord av ukrainare. Stäng östgränsen.” undertecknat Sannfinländska ungdomsförbundet.
Ingemo Lindroosingemo.lindroos@hbl.fi
28.09.2022 05:00
Kampanjen, som syns på elektroniska reklamskyltar i Helsingfors, startade i fredags och har fått många att höja på ögonbrynen. Den ryska flaggan har blodstänk och budskapet lyder: ”Medan ryssarna semestrar i Finland pågår ett folkmord av ukrainare. Stäng östgränsen.” Bakom kampanjen står sannfinländarnas ungdomsförbund. 
På Twitter har det väckt kritik att man måste kunna finska för att förstå budskapet, medan utlänningar kan ha svårt att förstå varför ryska flaggan syns på reklampelare i centrum av Helsingfors. 
Ordföranden för Svensk Ungdom Julia Ståhle har reagerat på kampanjen. 
– Det är obehagligt för dem som går på gatan att man ser ryska flaggor överallt. Först ser man bara flaggan och texten är enbart på finska, så man måste kunna finska för att förstå budskapet, säger Ståhle. 
Hon påpekar att många som har band till östra Europa, och framför allt Ukraina, kan påverkas negativt. 
– Jag tycker också själv att kampanjen är obehaglig. Jag har rötter i Ukraina, eftersom min mormor kommer därifrån, säger Ståhle. 

Hur ser du på att också ryssar som bor i Helsingfors kan känna sig träffade av den? 

– Det är en problematisk fråga. En del av de ryssar som bor här stöder den ryska regimen, medan andra inte har några band till det officiella Ryssland. Det är en balansgång. Men i första hand måste man vara solidarisk med ukrainarna eftersom de lider av kriget mest.

Också Vänsterunga riktar kritik mot kampanjen

– Det ser väldigt dumt och oöverlagt ut att man på det här sättet visar upp ryska flaggan i Finlands huvudstad. Texten är bara på finska så kontexten öppnar sig inte alls för till exempel en ukrainare, säger Vänsterungas ordförande Pinja Vuorinen. 
Budskapet i kampanjen motsvarar i stora drag Finlands officiella linje. Regeringen planerar att stoppa all turism från Ryssland. Ett principbeslut förbereds som bäst och meningen är att för ogiltigförklara största delen av de beviljade turistvisumen.
Men Vuorinen riktar kritik mot att en sådan här diskussion görs som en reklamkampanj på stan. 
– Överlag skulle jag inte vilja se det här alls i gatubilden. Man har velat chockera utan att överhuvudtaget tänka på om kontexten öppnar sig för någon. 
– Det är svårt att säga hur man ser det här. Det att man använder en nations flagga symboliserar uttryckligen staten och statens aktioner. Det ska man förstås kritisera men borde inte på något som helst sätt riktas mot ryssar som etnisk grupp. Jag kan inte själv analysera hur en sådan här kampanj ser ut i de ryssars ögon som bor här. Ser de det här som kritik av Ryssland eller som något som riktas mot ryssar som etnisk grupp?
Vänsterunga är också kritiska till själva sakfrågan, att stänga gränsen helt och hållet. 
– Människor ska ha möjlighet att söka skydd närsomhelst då de kommer från ett totalitärt land. Jag anser att det är bra att Ryssland har färre soldater som kan delta i anfallskriget. Därför borde vapenvägrare ha möjlighet att lämna landet. Om vi stänger gränsen så gör det saken bara svårare och det leder till att Ryssland har tillgång till fler soldater. Så jag ser det inte som vettigt att kräva att gränsen stängs helt, säger Vuorinen. 
Utrikesministeriet har meddelat att regeringen planerar att införa ett system med humanitära visum, för till exempel oliktänkare från Ryssland som söker skydd i Finland.

Försökte vanhelga flaggan

Ordföranden för Sannfinländarnas ungdomsförbund Miko Bergbom säger att ingen borde ha missförstått budskapet i kampanjen, om man ser den på nära håll. 
– Kampanjen är inrikespolitisk och inte riktad till turister. Budskapet riktar sig till regeringen för att den är så långsam i att sköta det här, och det stör oss.
– Vi försökte vanhelga flaggan, så det torde inte råda några tvivel kring det. Jag tror att till exempel ukrainare kan fråga efter vad budskapet är i kampanjen. Jag känner till fall där det har skett, och att de har tyckt att kampanjen är positiv, säger Bergbom. 

Hur ser du på att kampanjen riskerar att späda på hat också i förhållande till ryssar som bor i Finland?

– Nej, den riktar sig till regeringen för att få östgränsen stängd. Och inte mot ryssarna som bor här. Ryssar kommer hit för att shoppa i lyxaffärer och samtidigt mördar man civila kvinnor och barn i Ukraina. Man håller på med ett fullständigt olagligt anfall. Jag är mer orolig över deras mänskliga rättigheter där. 

Vill ni stänga gränsen också för ryska män som flyr undan mobiliseringen? 

– Man ska verkligen inte ta mot dem, verkligen inte. Det skulle komma så många människor att de inte skulle ta slut i första taget. Och det är inte är en bra idé att på det här sättet kväva den opposition som finns i Ryssland. Dessutom är det märkligt att en så stor del av ryssarna har ansett att specialoperationen, det vill säga kriget är ok, men när de själva kallas in så tar de sig till väst för att gömma sig, säger Bergbom. 

ANDRA LÄSER