Vitsvanshjorten konkurrerar med älgen

Jakt, varma somrar och konkurrens med andra arter gör det svårt för älgen. Vitsvanshjorten har däremot klarat sig bättre. HBL frågar experten Mikael Wikström vad det beror på.

Vitsvanshjort och älg lever i stor utsträckning i samma område och äter liknande föda.
Vera Arhippainenvera.arhippainen@hbl.fi
18.10.2022 05:01 UPPDATERAD 18.10.2022 09:51
Älgstammen har minskat kraftigt i storlek; sedan början av 2000-talet har den halverats. Däremot har ett annat hjortdjur, vitsvanshjorten, ökat i antal. Mikael Wikström, projektchef på Finlands viltcentral, menar att konkurrensen mellan arterna spelar roll.
– Det är helt klart konkurrens mellan arterna. Men att en population klarar sig eller inte beror sällan på bara en faktor. Att älgarna blir både mindre och färre är en kombination av jakt, varmare somrar och konkurrensen med vitsvanshjort och rådjur, säger han.

Vitsvanshjorten är mera anpassningsbar

Vitsvanshjorten är en främmande art i Finland. På 1930-talet fördes arten över från Nordamerika. Anledningen till det var att populationerna av hjortdjur då tycktes vara väldigt små i Finland, säger Wikström.
Men varför har den främmande arten klarat sig bättre än den inhemska? Anledningen är att vitsvanshjorten är mer adaptiv.
– I Nordamerika är vitsvanshjorten utbredd mellan snöiga norr till nästan tropiska klimat i söder.
Det klarar inte vår älg av. Är det för hett för älgen blir den stressad och står bara och flåsar, menar Wikström.
Älgen är helt enkelt välanpassad till det finska klimatet. Men om klimatet förändras känner älgen av det. Vitsvanshjorten klarar däremot av varierande förhållanden.

Samma diet

Att arterna konkurrerar med varandra beror på att de i viss utsträckning äter samma föda och rör sig i samma områden.
– Arterna är selektiva och födan ska gärna vara näringsrik. Därför är Nylands bördiga område ypperligt för båda arterna, säger Wikström.
Vad de äter beror på årstiden, men det handlar bland annat om örtartade växter, skott från träd och buskar samt ris. Under torra somrar när det är mera knapert med mat kan det hända att vitsvanshjorten klarar sig bättre än älgen.

Täthetsmålen är problemet

– Orsaken till att älgarna blir färre är huvudsakligen jakt, säger Mikael Wikström.
Han förklarar att täthetsmålen för älg har sänkts och därför har mer älg fått jagas. Mängderna älg, i dag för somliga oroande låga, motsvarar de målen.
– Det är så här de verkar vilja ha det. Men man kan fråga sig om det har gått för långt.

Borde fler vitsvanshjortar fällas? 

– Att jaga mer vitsvanshjort kan hjälpa till en viss del, anser Wikström. Men om somrarna förblir för varma och torra för att älgen ska må bra är det inte tillräckligt.
– Då står älgen likafullt där och flåsar.
Han anser ändå att det ska bli intressant att se vilken skillnad den mer uppskruvade jakten på vitsvanshjort kommer att göra för älgstammen.

Mera forskning behövs

– Vi har forskat om älgen i 50 år och samlat en massa uppgifter. Om vitsvanshjorten vet vi inte lika mycket, säger Wikström.
Han kan därför inte bekräfta i vilken utsträckning vitsvanshjorten är ett hot mot älgen.

ANDRA LÄSER