Facken tvistar sinsemellan om avtal – vårdarna kräver högre lön medan övriga fack fruktar kristider

Coronakrisen gör kollektivavtalsförhandlingarna inom den kommunala sektorn speciellt svåra. Vårdarna vill ha kompensation för krävande arbete, men den kommunala ekonomin är hårt pressad.

Vårdfacken kräver kompensation för vårdarnas krävande arbete mitt i coronakrisen och kräver ett eget kollektivavtal.
Vårdfacken Tehy och Super förkastade riksförlikningsmannens kompromissförslag för ett kollektivavtal inom kommunsektorn på valborgsmässoafton.
Matematik är inte en åsiktsfråga, skriver vårdfacket Tehys ekonom Ralf Sund i ett blogginlägg. Enligt Sunds beräkningar är löneförhöjningarna i kompromissförslaget lägre än den allmänna nivån. Alla är ändå inte av samma åsikt.
Kommunarbetsgivarnas forskningschef Mika Juutinen skriver på Twitter att Sund har räknat månaderna fel och att löneförhöjningarna är i nivå med den allmänna linjen.
Också facken tvistar om förslaget var bra eller dåligt och vårdfacken står ensamma i debatten.
– Om ingenting annat än den egna synen duger så går det inte att sluta avtal, skriver Kristian Karrasch, förhandlingschef vid Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdet JHL, i ett blogginlägg.
Karrasch anklagar Tehy och Super för att gå ut med halvsanningar och skjuter ner påståendet om att löneförhöjningarna i förslaget skulle ligga under den allmänna linjen.
Alla förutom vårdfacken skulle ha varit beredda att godkänna riksförlikningsmannens kompromiss, men Kommunarbetsgivarna krävde att alla parter godkänner avtalet. Efter vårdfackens beslut står hela kommunbranschen utan avtal och oron för kommunernas ekonomi är stor på grund av coronakrisen.

På bekostnad av andra

Utan ett nytt avtal gäller fortfarande det gamla, utan löneförhöjningar och utan att bli kvitt konkurrenskraftsavtalets extra arbetstimmar. JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine säger till SPT att de kommunanställda är i en väldigt utsatt position om man inte lyckas nå ett avtal under våren.
– Om förhandlingarna dröjer till hösten kan vi säga farväl åt löneförhöjningar enligt den allmänna linjen.
Niemi-Laine förundrar sig över Tehys och Supers beslut att fälla avtalet. Hon poängterar att JHL också har vårdare som medlemmar, men att man ändå stod bakom förslaget.
– Det är ofattbart att vi är i den här situationen. Det här förslaget om någonting var en vårdarvänlig lösning. I viss mån på bekostnad av andra, men nu hade vi accepterat att det var vårdarnas tur.

Miljarder till företagen – inte vårdarna

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen säger att medlingsbudet innehåller en rad problem utöver låga löneförhöjningar. Hon nämner de extra arbetstimmarna i konkurrenskraftsavtalet som skulle ha slopats i utbyte mot nya bestämmelser om skiftesarbete.
– Vårdarna skulle ha fått betala för det eftersom det främst är vårdarna som gör skiftesjobb.
Ett viktigt mål var också ett separat avtal för vårdarna. Ett sådant avtal var en del av medlingsbudet, men det skulle träda i kraft först om två år.
Rytkönen anser att vårdarna måste få högre löner trots att coronakrisen slår hårt mot kommunernas ekonomi. Vårdarna borde i själva verket få kompensation för sitt arbete i centrum av epidemin.
– Staten har hittat flera miljarder för att stödja företag, men på något underligt sätt tar pengarna alltid slut när det gäller vårdarna. Jag får mängder av meddelanden av vårdare som känner sig besvikna och förundrade, speciellt efter regeringens besked om att man fortsätter använda beredskapslagen för att kunna beordra vårdare att jobba. Det verkar som ett sätt att kompensera för personalbristen.
Alla involverade fackförbund har bett Kommunarbetsgivarna fortsätta förhandlingarna. Förhandlingschef Henrika Nybondas-Kangas säger att Kommunarbetsgivarna ännu inte har fattat beslut om parterna ska återgå till normala förhandlingar eller fortsätta med frivillig förlikning.
– Det behövs en liten andningspaus. Efter att vårdfacken offentligt har skällt ut medlingsbudet på så många punkter så är det jättesvårt att veta hur man ska fortsätta.

Kommunbranschens avtal

Kommunarbetsgivarna KT representerar arbetsgivarna, det vill säga kommunerna.
Fackförbunden representeras av tre förhandlingsorganisationer: vårdfackens Sote (Super, Tehy, Erto och SPAL), JAU som representerar anställdavid (i den)offentliga sektorn (JHL och Jyty) och Juko som representerar en rad fackförbund för högskoleutbildade (bland annat Lärarfacket OAJ och Finlands Läkarförbund).
Förhandlingarna körde fast i slutet av mars och riksförlikningsmannen började medla i tvisten.
På valborgsmässoafton förkastade vårdfacken riksförlikningsmannens medlingsbud, medan alla andra parter hade varit redo att godkänna förslaget.

ANDRA LÄSER