Skolorna öppnar igen – Statsministern: Finns inte orsak hålla barnen hemma längre

Regeringen har beslutat att öppna grundskolor och daghem igen den 14 maj. Nya fakta om hur coronaviruset drabbar barn ligger till grund för beslutet.

Li Andersson och Sanna Marin meddelade på onsdagen att skolorna öppnar, efter att ha varit stängda i nästan två månader.
Över en halv miljon elever i grundskolan ska återvända till sina klassrum före sommarlovet. Det blev klart på onsdagen när regeringen hade möte – och höll en presskonferens efteråt.
Beslutet gäller även småbarnspedagogiken, men inte gymnasier, yrkesskolor eller högskolor – deras öde avgörs senare.
Statsminister Sanna Marin (SDP) och undervisningsminister Li Andersson (VF) var de som gav beskedet.
När eleverna återvänder ska det ske successivt, så att smittorisken minimeras.
Det kan betyda att vissa klasser samlas på förmiddagen, andra på eftermiddagen. Det kan också innebära att andra utrymmen än skolbyggnaderna används.
Det nya budskapet var: kom inte till skolan om du har symtom som skulle kunna tyda på covid-19.
– Övergången ska naturligtvis ske kontrollerat. Det kommer att ges tydliga anvisningar för handhygien, säkerhetsavstånd och annat, sade Sanna Marin.
Det finns ändå inte behov för alla att bära skyddsutrustning, menar hon.
Sanna Marin och Li Andersson poängterade att skolutrymmena bör vara så pass stora, att elever och personal ändå kan hålla säkerhetsavstånd till varandra.
– Men inga stora vårfester kommer att hållas, sade Li Andersson.
Återgången betyder att normala regler för frånvaro gäller. Om föräldrar vill att deras barn inte går till skolan, ska de ansöka om frånvaro. En läkare ska bedöma om eleven behöver stanna hemma, till exempel om barnet har en underliggande sjukdom, eller om föräldrarna hör till en riskgrupp.
– Kommuner fattar inte egna beslut om att eventuellt stänga sina skolor, utan det avgör hälsomyndigheter, sade Li Andersson.
Det som låg bakom beslutet var enligt Li Andersson och Sanna Marin att det inte längre finns juridiska skäl för att hålla skolorna stängda, eftersom smittospridningen bromsats effektivt.
Även om det bara rör sig om två veckor, och barnen kanske inte förväntas lära sig mycket under den tiden, menar Li Andersson att det är viktigt att öppna skolorna av andra skäl.
– Undervisningen finns inte bara för betygens skull, utan skolan spelar en stor samhällelig och social roll. Barnen träffar vänner och trygga vuxna. Det är viktigt för barnens välmående, sade hon.
Statsminister Sanna Marin träffade medier utanför Ständerhuset i Helsingfors, strax innan regeringen skulle samlas för att diskutera grundskolorna.
– Vi vet inte hur länge epidemin kommer att pågå.
Det kan finnas ett behov för effektiverad undervisning på hösten, om det visar sig att distansundervisningen inte fungerat enligt planerna. Hur det ska skötas utvärderar regeringen i ett senare skede.
Skolpersonalen ska nu under resten av terminen bland annat kartlägga elevernas inlärning och eventuella stödbehov inför hösten.

THL: Situationen har förändrats

Marin underströk att regeringen fattat beslutet på basis av hälsomyndigheters bedömningar. Det handlar i det här fallet om Social- och hälsovårdsministeriet, samt Institutet för hälsa och välfärd THL.
THL:s direktör Mika Salminen sade:
– Situationen har förändrats. Vi har lärt oss mycket nytt om hur viruset beter sig i olika åldersgrupper.
– Av de smittade utgör barnen en väldigt liten del. Dessutom verkar de utveckla bara lindriga, eller inga symtom alls, sade Salminen.
Han pekade på studier från Finland och andra länder som tyder på att barn inte smittar vuxna, åtminstone i hög grad. Inget barn har i Finland fått sjukhus- eller intensivvård för covid-19, uppgav THL på onsdagen.
– Vi har tittat på andra länder, till exempel sådana som hela tiden haft skolorna öppna, sade Mika Salminen.
Var det över huvud taget rätt beslut att stänga skolorna i mars? Den frågan ställde Yle.
– Jag personligen tycker att det var det, på basis av den bedömning vi fick då, sade Sanna Marin och tillade:
– Det är fortfarande mycket vi inte vet om viruset och hur det sprider sig. Men vi i regeringen är ödmjuka, och är alltid beredda att se över och ändra våra riktlinjer.
I skolor kommer sannolikt fler än tio personer att vara i samma utrymme. Regeringen ger därför senast på söndag besked om det blir aktuellt att luckra upp även begränsningen för sammankomster (att fler än tio inte får träffas).
En journalist frågade om det blir aktuellt med andra åtgärder "som kompensation", till exempel att tvinga folk att bära munskydd när de rör sig utomhus.
– Det här är ingen politisk fråga, men vi lyssnar givetvis på hälsomyndigheternas rekommendationer gällande munskydd, säger Marin.

Följer andra nordiska länders exempel

Den 16 mars beslöt regeringen att stänga skolorna, till den 13 april. Den 30 mars meddelade regeringen att stängningen fortsätter till den 13 maj. Läsåret slutar den 30 maj.
I Danmark öppnade skolorna efter påsken. Norge har öppnat sina skolor gradvis sedan den 20 april – enligt ungefär samma koncept som nu ska användas i Finland.
I Sverige har daghem, förskolor och grundskolor haft öppet hela tiden. Däremot är gymnasier och universitet stängda.
Li Andersson sade redan den 17 april att hon hoppades att regeringen prioriterar skolorna när landet gradvis öppnas upp. Så blev det.
ANDRA LÄSER