Insändare: Skapa ett företagarvänligare Finland

04.09.2022 15:15 UPPDATERAD 04.09.2022 15:27
I morgon firas den nationella Företagardagen. Många företag har haft det tufft under de senaste åren, först kom coronaepidemin – som fortfarande påverkar vår dag, sen kom Rysslands fruktansvärda anfallskrig mot Ukraina, och som ett resultat av det en kraftig inflation och en energikris.
För Svenska folkpartiet har det alltid varit viktigt att främja företagsamheten i Finland. Den här regeringsperioden har präglats av globala kriser men trots det har regeringen som ett resultat av SFP:s arbete kunnat se till att företagarnas beskattning inte höjts, trots ett starkt tryck att göra det. Dessutom lyckades vi nu få anslag för innovationsarbete i samband med regeringens sista budgetmangling. Det här var också viktigt ur ett klimatperspektiv.
Jag anser ändå att det finns mycket mer vi borde göra för att främja företagsamhet. Beskattningen borde bli mer sporrande. Man borde se till att det alltid lönar sig att ta emot ett jobb. Det vore också klokt att befria uppstartsföretag att från samfundsskatt under de första två-tre åren. På lång sikt behöver dessutom skattegraden sänkas generellt, det här är helt möjligt bara vi lyckas höja vår sysselsättningsgrad nationellt.
Flera företag lider av brist på kompetent arbetskraft. Vi måste därför främja arbetsrelaterad invandring och se till att vår utbildningspolitik hänger med i samhällets utveckling. Jag har varit speciellt orolig för de nedskärningar den förra regeringen gjorde bland annat inom yrkesutbildningen. Att spara på utbildningens bekostnad är kortsiktigt och slår tillbaka.
Vi måste också bli bättre på att locka internationella sakkunniga till Finland. För att vi ska kunna hålla i gång vårt välfärdssamhälle och för att våra företag ska kunna växa på en global marknad måste vi föra en diskussion om hur vår behovsprövning av arbetskraft fungerar. Frågan är komplicerad, men man kunde bra inleda ett försök med slopad behovsprövning, till exempel i Österbotten där behovet är enormt.
Under den här regeringsperioden har vi tagit i bruk en så kallad nordisk modell när det gäller arbetsförmedling. Det är ett steg i rätt riktning men helheten behöver ännu granskas under nästa regeringsperiod då kommunerna får ansvar att sköta arbetskraftsbyråns tjänster. Vi måste bli lika bra på det här som våra nordiska grannar.
Ett annat aktuellt ämne inom företagssektorn är den ökade andelen offentligt ägda bolag. Flera välfärdsområden, och kommuner väljer just nu att gå inför så kallade in-house-lösningar för att kringgå upphandlingslagen. Det är inte okej att göra så här, vid nästa regeringsförhandling behöver man se över hur det här kan regleras bättre. Den offentliga sektorn ska inte i första hand gå in på marknaden. På lång sikt kan det här leda till att mängden företag blir färre inom en del stödtjänster, som till exempel it-sektorn.
Vi vill alla leva i ett välfärdssamhälle även i framtiden. Kakan måste först bakas innan den kan fördelas. Därför behöver vi se till att våra företag har goda verksamhetsförutsättningar. Om företagen inte mår bra slår det i slutändan hårt mot våra möjligheter att upprätthålla vårt välfärdssamhälle. Vi kan möta utmaningarna med ett aktivt grepp, vår framtid hänger på det!
Henrik Wickström, vice ordförande, SFP, styrelsens II viceordförande, Västra Nylands välfärdsområde, kommunstyrelsens ordförande, Ingå

ANDRA LÄSER