HRT höjer sina miljöbonusar – 2,1 miljoner delas ut till bussoperatörer som minskar sina utsläpp

Anslagen höjs med en halv miljon euro.

Målen är ambitiösa. Mellan åren 2010 och 2025 skall utsläppen minska med 90 procent.
I år kommer Helsingforsregionens trafik (HRT) att dela ut 2,1 miljoner euro i miljöbonus till bussoperatörer som minskar sina partikel- och koldioxidutsläpp.
Åtgärderna ska minska utsläppen av koldioxid med 23 000 ton, kväveoxiderna med 14 ton och partikelutsläpp med 560 kilogram framt till början av 2021.
Bonusarna kommer att bestämmas utifrån en anbudsförfrågan som ordnades under hösten. I budgivningen deltog tre företag med sammanlagt 52 bud. Buden som HRT tog emot rankades utifrån kostnadseffektivitet.
Miljöbonus betalas utöver normal trafikersättning. I år är det sammanlagda värdet på bonusarna ungefär en halv miljon euro högre än i fjol.
– Vår ambition är att förbättra luftkvaliteten i Helsingforsregionen och minska utsläppen av växthusgaser så snabbt och kostnadseffektivt som möjligt. Med miljöbonus belönar vi operatörer med kostnaden för att minska utsläppen, säger Tero Anttila, chefen för kollektivtrafik på HRT, i pressmeddelandet.
Målet är att minska utsläppen av koldioxid, kväveoxid och partiklar med 90 procent fram till år 2025, jämfört med nivåerna 2010.

ANDRA LÄSER