Vår teknologipolitik kräver en offentlig debatt

President Emmanuel Macron och förbundskansler Angela Merkel har upprepade gånger efterlyst teknologisamarbete för att säkerställa vår kontinents konkurrenskraft. Finlands teknologipolitik inom rymd- och flygteknik skiljer sig väsentligt från detta samarbetsperspektiv. I Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Spanien anses det att sysselsättningens inverkan av offentliga investeringar i dessa teknologier bör optimeras i nära samarbete med partnerländer.
Denna teknologi- och sysselsättningspolitik har i dessa länder verkställts genom att koncentrera upphandlingen till företag där staterna har ett direkt eller indirekt inflytande på produktionskapacitetens geografiska allokering. Således säkerställer offentliga investeringar i dessa teknologier till exempel i Spanien genom den ekonomiska multiplikatoreffekten mellan 50 000 och 100 000 arbetstillfällen.
Den bästa manifestationen av sådan teknologipolitik är Europabolaget Airbus, den ledande rymd- och flygteknologikoncernen Tyskland, Frankrike och Spanien gemensamt styr genom en kontrollerande minoritetspost.
I enlighet med de statliga ägarnas ömsesidiga vilja fördelar Airbus sina produktiva investeringar så att de nationella sysselsättningseffekterna av dessa investeringar på medellång sikt är direkt proportionella med staternas aktieinnehav.
En offentlig debatt vore välkommen för att överväga en förändring av vår importbaserade teknologi- och sysselsättningspolitik på dessa områden.
Om den nu rådande politiska målsättningen skulle ändras kunde Finland överväga medlemskap i konsortiet av de statliga minoritetsägarna i Airbus SE. Våra långsiktiga upphandlingsintentioner inom rymd- och flygteknik skulle tala för cirka 2 procents ägande i företaget. Detta skulle innebära en investering på cirka tre miljarder euro i bolagets aktier.
Finland innehar kompetenser inom denna bransch i Birkaland, Uleåborg och Jyväskylä. Vår forskning inom rymdteknik ligger på en internationellt sett hög nivå. Nokias exempel från 1990-talet visar att då marknader finns är det fullt möjligt att i Finland utveckla upp till 50 000 högteknologijobb på cirka fem år.
I samarbete med staten och lokala myndigheter, till exempel genom att flytta sina av brexit försvagade brittiska vingfabriker, skulle Airbus SE i Finland kunna utveckla en industri i sysselsättningseffekter jämförbar med vår skogsindustri.

Kai Luotonen

Montpellier, Frankrike

ANDRA LÄSER