Tuomioja: Vi kan inte vara säkra på hur viktigt samarbetet är för USA i framtiden

Sveriges och Finlands socialdemokrater lovar att kontakterna mellan länderna i Natofrågan är bättre nu än då EU-medlemskapen var aktuella. "Det misstaget gör vi inte om", säger Sveriges Europaminister Hans Dahlgren.

Erkki Tuomioja säger att också Norden kommer att öka sitt försvarssamarbete oberoende av vad Natodebatten leder till.
Samtidigt som den säkerhetspolitiska debatten skruvas upp i Europa och Norden träffades nordiska socialdemokrater på måndagen i Stockholm och talade om säkerhetsläget.
Erkki Tuomioja (SDP), som höll ett avslutande anförande, säger att den europeiska säkerhetspolitiken måste förstärkas.
– Det gäller inte enbart Nato eller EU, utan bådadera. Och det berör samtliga nordiska länder, oberoende av deras medlemskap eller inte i dessa organisationer, säger Tuomioja.
Han puffar på en "tillräckligt hög ambitionsnivå" i det försvarssamarbete som EU-länderna förväntas godkänna senare i mars, den så kallade strategiska kompassen.
Orsaken är att Europa måste vara berett att axla ett större ansvar för världsutvecklingen än hittills, säger han.
– För oss är det en självklarhet att vi värderar det transatlantiska samarbetet och kontakterna, men vi kan inte vara säkra på att dessa har en likadan betydelse för USA i framtiden, säger Tuomioja.
Signalerna från USA vad gäller det transatlantiska samarbetet har varierat de senaste åren. Förra presidenten Donald Trump pressade på att de europeiska Natoländerna ska öka sina egna försvarssatsningar. Följande presidentval i USA hålls hösten 2024.

"Betyder inte att vår vision var fel"

Tuomioja säger i sitt tal till de nordiska socialdemokraterna, som träffades inom ramen för samarbetsorganet Samak, att socialdemokraterna har arbetat för en värld som grundar sig på samarbete och tillit. Den världsordningen har fått sig en törn.
– Det betyder inte att vår vision skulle ha varit felaktig. Tvärtom, i dagens situation är det ännu viktigare att fortsätta med arbetet för en världsordning som utesluter krig, brott mot mänskliga rättigheter och fortsatt ohållbar förstöring av vår gemensamma miljö, säger Tuomioja och tillägger att man måste vara bättre rustad för att undvika en återgång till odemokratiska och militära kutymer – "en lärdom som vi borde ha tagit in från sveket av de euforiska förväntningarna efter kommunismens sammanbrott och kalla krigets slut".

"Vi har inte glömt det"

Under Samak-mötet träffade Europaminister Tytti Tuppurainen sin svenska kollega Hans Dahlgren.
Om Natofrågan konstaterade de att samtalen mellan Finland och Sverige nu är täta. Statsministrarna, Finlands president och försvarsministrarna har setts ofta.
Dahlgren minns tiden då EU-medlemskap var aktuellt och Sverige överraskade Finland med sin ansökan. Han säger att länderna "kunde ha varit bättre på att informera varandra" då.
– Det misstaget gör vi inte igen, säger han.
– Och vi har inte glömt det, tillägger Tuppurainen och lovar sedan Dahlgren att Sverige kommer att bli den första som får veta hur Finland tänkt göra den här gången.

ANDRA LÄSER