Stadsorkestern väcker döda kvinnor till liv i mångårigt projekt

Digitaliserade renskrivna noter och särskilda studiedagar för bortglömda tonsättare. Helsingfors stadsorkester går i bräschen för att blåsa liv i historiska kvinnliga tonsättares verk.

Uppförandet av Siri Branders Elegie i mars gav försmak inför Helsingfors stadsorkesters mångåriga repertoarprojekt. På bilden ses tonsättaren och djurskyddsrättsaktivisten Brander tillsammans med Constance Ullner och hundar.
Fjorton av det finländska musiklivets centrala aktörer med Helsingfors stadsorkester i spetsen går samman för att lansera ett nytt repertoarprojekt i syfte att ge upprättelse åt historiens förglömda kvinnliga tonsättare.

ANDRA LÄSER