Coronaspridning främst bland ovaccinerade – incidensen allt mindre relevant mätare

Endast tio fullt vaccinerade personer har fått intensivvård på grund av covid-19. Alla är över 60 år och största delen av dem har haft underliggande sjukdomar.

Otto Helve, överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd, säger att det främst är ovaccinerade personer som insjuknar i covid-19.
16.09.2021 14:11 UPPDATERAD 16.09.2021 14:57
Coronaepidemin i Finland fortsätter mattas av. Läget är ändå klart sämre bland ovaccinerade, berättar myndigheterna på en presskonferens på torsdagen.
– Antalet coronafall fortsätter minska för fjärde veckan i sträck, säger Otto Helve, överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd.
Incidensen under de två senaste veckorna är 126, då den var 155 de två föregående veckorna. Viruset sprider sig ändå i klart högre grad bland personer som inte har fått vaccin. Incidensen för ovaccinerade personer i åldern 20–49 är omkring 350.
Antalet personer som får intensivvård på grund av covid-19 har ökat. Enligt onsdagens siffror vårdades sammanlagt 95 patienter på sjukhus, varav 29 personer på intensivvårdsavdelningar.
– Omkring var sjätte patient inom intensivvården i Finland vårdas på grund av covid-19, säger Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör på Social- och hälsovårdsministeriet.
Det är framför allt ovaccinerade personer som får intensivvård på grund av covid-19. Sammanlagt har endast tio fullt vaccinerade personer fått intensivvård. Dessa personer har alla varit över 60 år gamla och de flesta av dem har haft övriga underliggande sjukdomar.

Nya mätare – incidensen mindre viktig

Eftersom vaccinationerna skyddar mot allvarlig smitta håller myndigheterna på att ändra sina metoder för att analysera pandemins framfart. Incidensen får en allt mindre betydelse, samtidigt som fullt vaccinerade personer inte längre förutsätts testa sig om de endast har milda symtom.
– Incidensen måste i stället ses som ett slags bakgrundsmätare, säger Voipio-Pulkki.
Coronatest är fortfarande viktiga för att diagnostisera patienter och för att förhindra smittspridningen. Men myndigheterna vill gärna rikta en större del av resurserna på övrig vård i stället. Antalet patienter som vårdas på sjukhus och andelen positiva coronatester får i stället en allt viktigare roll. Myndigheterna analyserar också avloppsvattnet för att få en uppfattning om spridningen.
Alla som vill testa sig ska ändå ha möjlighet att göra det, betonar Taneli Puumalainen, avdelningschef vid ministeriet.
– I takt med att vaccinationerna framskrider minskar bördan på samhället. Men vi måste ändå minnas att de ovaccinerades börda är större än hos samhället överlag och att viruset fortfarande orsakar livsfarliga infektioner, säger Puumalainen.
Eftersom coronaviruset förekommer i samhället finns det också alltid en risk för att personer med nedsatt immunförsvar drabbas och att det kommer in på exempelvis äldreboenden.
Spridningen minskar i Finland, men på global nivå är pandemin långt ifrån över. Framför allt finns det väldigt stora skillnader i vaccinationstäckningen mellan olika länder.
– Ju mer coronaviruset förekommer globalt desto större är risken för nya varianter. Risken för mutationer som har en större inverkan på spridningen är relativt liten, men de kan ske och har skett, säger Helve.

Larsmo i Österbotten har en incidens på över 1 200, är det en anledning till oro?

– Det är i första hand sjukvårdsdistrikten som ser över de lokala åtgärderna. I små kommuner krävs inte så många fall för att incidensen ska skjuta i höjden så siffrorna är inte helt jämförbara. Men på områden med mycket spridning är det förstås högre risk att bli smittad, säger Otto Helve.
Du kan läsa liverapporteringen från dagens presskonferens här:

ANDRA LÄSER