Å ena sidan … men å andra sidan …

För fortsatt uppgång talar främst att vi under de senaste veckorna sett mer finans- och penningpolitisk stimulans än under hela finanskrisen 2008–2009.

Efter att aktiemarknaden återhämtat en dryg tredjedel av nedgången sedan toppnoteringarna i mitten av februari är nog den vanligaste frågan jag får: "ska det fortsätta uppåt nu, eller kommer det en vå...