Regeringen är bakåtsträvare, säger Vapaavuori

– Landskapsreformen tillför ingenting, upprepar Jan Vapaavuori, som understryker att han inte talar för Samlingspartiet utan för Helsingfors.

Jan Vapaavuoris åsikter om stadspolitik intresserar. De är i konflikt med den Centerledda regeringens mål.
06.10.2017 12:22 UPPDATERAD 06.10.2017 16:34
Något annat uttalande vore märkligt eftersom Samlingspartiet och Centern är i samma regering som driver på stora reformer. Som Jan Vapaavuori ser det gynnar förändringarna inte de stora städerna vars tillväxt han säger att är en global trend.
Vapaavuori säger att städerna vill driva vård- och socialvårdsreformen framåt men att många tycker att det är oroande att landskapsförvaltningen sväller.
– Vårdreformen ska genomföras till slut. Den ska inte äventyras genom att koppla även andra element till den, säger Vapaavuori.
Borgmästare Vapaavuori var på torsdagskvällen värd för ett möte mellan de 21 största städerna i Finland.
– Vi representerar mer än halva befolkningen i landet, säger Vapaavuori.

”Det här är mitt jobb”

Mötet var en framgång, enligt Vapaavuori. Något riktigt konkret resulterade det inte i, annat än att ett nytt möte skall arrangeras i Tammerfors i början av 2018. Och signalen till regeringen blev tydlig, ju.
– Det var ett bra möte och vi är mera eniga än jag kunde föreställa mig. De flesta städerna är kritiska till regeringens reformer och en del är mycket kritiska.
Jan Vapaavuori som i juni utsågs till den första borgmästaren i Helsingfors har varit mycket aktiv i stadsfrågan.
– Tidigare har vi inte riktigt diskuterat de här sakerna. Få har brytt sig om stadspolitik och nog får väl också städerna se sig själva i spegeln, säger han.
Mötet i Helsingfors och stadsdirektörernas åsikter har fått mycket utrymme i medierna runtom i landet.
– Jag har inget mandat att tala för Samlingspartiet. Jag talar för Helsingfors och stadsborna, det är mitt jobb.

Landskapsreformen

Den mest betydande delen av reformen gäller social- och hälsovårdens servicestruktur: ansvaret för att ordna vårdtjänster överförs från kommunerna till landskapen.
Målet är att minska skillnaderna i medborgarnas hälsa, göra tjänsterna likvärdiga och tillgängliga samt att spara kostnader.
Landskapen övertar tillgångar och skyldigheter av samkommunerna. Man vill samordna statens regional- och landskapsförvaltning och förenkla den offentliga regionalförvaltningen.
De nya landskapens största uppgift är att ordna social- och hälsovårdsservice till finländarna.
Dessutom kommer de nya landskapen att stå för räddningstjänster, regionutveckling, främja näringslivet, landskapsplanläggning och trafiksystemplanering.
Källa: Statsrådet

ANDRA LÄSER