Insändare: Språkpolitik är geopolitik

04.07.2022 15:16
Det andra inhemska språkets ställning är väl värd en grundlig diskussion. Skall det vara ett obligatoriskt eller frivilligt ämne i studentexamen? Undervisningsminister Li Andersson håller för det senare med motiveringen att skoleleverna reda nu är hårt belastade.
Men,”Svenska språkets ställning avgör om Finland framdeles är det östligaste nordiska landet eller det nordligaste baltiska landet ” (Paavo Väyrynen). Hur hjälpande soldater från Sverige och deras föräldrar i en krissituation skulle känna i frågan är en sak som vi kan påverka genom våra språkpolitiska val. Det som hänt efter den 24 februari väcker frågan om inte språkpolitiken kunde vara ett billigt och bra verktyg när vi hanterar vår ständigt lika krävande geopolitik?
Gustav Tallqvist,  Söderkulla

ANDRA LÄSER