Smittfallen bland EM-resenärerna ökar i snabb takt – ingen vill bära ansvar för missen vid gränsen

Närapå en vecka efter att kaos uppstod vid Finlands östgräns då hundratals EM-resenärer återvände hem från S:t Petersburg har nu nästan 300 coronafall bekräftats bland resenärerna.

Närapå 300 coronafall har i det här skedet bekräftats bland EM-resenärerna.
Förra veckans tisdag ringlade sig bussköerna långa vid de östra gränsstationerna då hundratals fotbollsfantaster återvände hem igen efter att dagen innan sett Finlands herrlag spela sin EM-match mot Belgien i S:t Petersburg.
Beskyllningarna är nu i full gång över vem som borde ha planerat bättre och informerat mer för att garantera hälsosäkerheten. En sak är ändå ett faktum, Finlands coronasiffror ökar i snabb takt då hundratals av de återvändande testats positivt.
Otto Helve, överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd, säger att det ännu ändå inte finns skäl att börja prata om en ny nedstängning av samhället. De närmaste veckorna kommer att utvisa hur kraftig påverkan coronafallen har på landets allmänna smittläge. Allt hänger enligt honom nu på hur de smittade och exponerade agerar.
Otto Helve, överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd, tror att coronafallen bland fotbollsfantasterna kommer att öka ytterligare. Arkivbild. Foto: Jussi Altonen/Statsrådets kansli
På måndagen var den totala smittsiffran bland resenärerna uppe i nästan 300 fall, och Helve bedömer att siffran kommer att fortsätta stiga. Det är ännu oklart hur stor andel av fallen som är av den smittsamma deltavarianten. Eftersom den virusvarianten dominerar i S:t Petersburg befarar Helve ändå att andelen är hög.
– De som reste till S:t Petersburg kommer från så olika delar av landet att det tar tid att samla informationen om antalet smittfall. Dessutom kan de personerna ha varit i kontakt med övriga efter resan, så det är ännu svårt att säga hur illa läget är, säger han.
Det viktigaste just nu är enligt Helve att alla som rest till S:t Petersburg ser till att testa sig i den egna hemkommunen efter resan. Också personer som varit i kontakt med resenärerna bör testa sig genast om ens lindriga coronasymtom dyker upp.

Deltavarianten kan lura vaccinen

Kaoset vid gränsen uppstod på tisdagskvällen förra veckan då både flera busslaster och hundratals personbilar anlände till gränsstationerna i Vaalimaa och Nuijamaa.
Testkapaciteten vid gränsen i Vaalimaa räckte inte till och långa köer uppstod i den tryckande sommarhettan.
Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Kymmenedalen fattade då beslutet att låta omkring 800 personer passera gränsen utan att ha blivit testade. Personerna fick i stället anvisningar om att sätta sig i frivillig karantän och ta ett coronatest på den egna hemorten.
Det oroväckande i situationen är att coronaläget är mycket allvarligt i S:t Petersburg. De senaste dagarna har dagligen över hundra personer i staden mist livet på grund av covid-19, och antalet nya fall har ökat med drygt 1 200 per dag.
En orsak till att coronaläget i S:t Petersburg försämrats fort är den deltavariant av viruset som för tillfället sprider sig där.
Hanna Nohynek, överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd, säger att deltavarianten är märkbart mer smittsam än tidigare virusvarianter och den lyckas väja undan det slemhinneskydd som vaccinen ger. Det innebär alltså att även personer som fått två vaccindoser kan smittas av deltavarianten.
Enligt Nohynek visar forskning ändå att vaccinen ger ett bra skydd mot allvarliga fall av covid-19 även då det gäller deltavarianten.
– Därför väntar vi oss inte nu någon anmärkningsvärd ökning i antalet sjukhuspatienter även om landets smittfall ökar. Om ett par veckor har alla de äldre och de som hör till en riskgrupp fått båda sina vaccindoser.

Var brast det i planeringen?

I takt med den stigande oron över hur Finlands coronaläge kommer att påverkas vill olika inblandade aktörer försvara sin roll i det skedda.
Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Kymmenedalen skriver i ett utlåtande att man på förhand hade begärt att bussbolagen skulle informera myndigheterna om sina restider. Enligt samkommunen blev förhandsinformationen knapp.
Hanna Nohynek, överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd, säger att deltavarianten av viruset är märkbart mer smittsam än tidigare varianter. Arkivbild. Foto: Mara Leppä/THL
Samkommunen anser att det baserat på förhandsinformationen var omöjligt för dem att förbereda sig på att största delen av resenärerna skulle anlända till gränsstationen efter klockan 17 på tisdagen. Gränsstationen stänger klockan 21.30.
Utöver bussarna anlände enligt samkommunen samtidigt även fler personbilar än väntat.
Samkommunen betonar i sitt utlåtande att man inte riktar kritiken enbart mot föreningen Suomen Maajoukkueen kannattajat (SMJK) som arrangerade resor till matchen, utan mot alla de aktörer som transporterade fotbollsfantaster till S:t Petersburg.
SMJK skriver i sitt utlåtande att man i god tid på förhand hade informerat myndigheterna om resplanerna. Dessutom skriver föreningen att de på förhand kontaktade Institutet för hälsa och välfärd för att få information om hur resorna kunde ordnas hälsosäkert, men svaret därifrån var knapphändigt.
Enligt föreningen hade de två veckor på förhand skickat bussarnas exakta tidtabeller till såväl samkommunen som Gränsbevakningen.
"Vi trodde att myndigheterna baserat på detta kunde skapa sig en god bild över att den värsta rusningen skulle bli mellan klockan 14 och 20", skriver föreningen.
Utöver att Institutet för hälsa och välfärd betonar vikten av att alla EM-resenärer nu coronatestar sig i Finland, vill institutet även betona att det inte för tillfället rekommenderas att man åker på onödiga resor till Ryssland.

ANDRA LÄSER