Högsta förvaltningsdomstolen: Gasledningen Nord Stream 2 inget hinder för Finland

När gasledningen Nord Stream 2 är färdig ska den leverera 55 miljarder kubikmeter rysk naturgas till mellersta Europa.

Naturgasledningen Nord Stream 2 läggs parallellt med den redan existerande gasledningen Nord Stream 1 som går genom Östersjön från Ryssland till Tyskland.
Högsta förvaltningsdomstolen ändrade inte beslutet från Södra Finlands regionförvaltningsverk om att Nord Stream 2 AG kan placera två naturgasledningar inom Finlands ekonomiska zon.
En polsk miljöorganisation, Client Earth Prawnicy dla Ziemi, överklagade regionförvaltningsverkets beslut om rören till Vasa förvaltningsdomstol, som avvisade besvären. Förvaltningsdomstolen anser att organisationens verksamhetsområde inte omfattar Finlands ekonomiska zon. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde alltså nu Vasa förvaltningsdomstols beslut.
Dessutom konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen i sitt beslut att miljökonsekvensbedömningen av gasledningsprojektet inom Finlands ekonomiska zon hade gjorts i enlighet med internationella konventioner och Finlands lagstiftning.

Nästan 400 kilometer

Naturgasledningen Nord Stream 2 ägs av det ryska bolaget Gazprom, som lägger gasledningen parallellt med den redan existerande gasledningen Nord Stream 1 som går genom Östersjön från Ryssland till Tyskland.
Rörläggningsfartyget Solitaire inledde installeringen av naturgasledningen Nord Stream 2 på Finska vikens botten i september i fjol.
Längden på gasledningen Nord Stream 2 från Ryssland till Tyskland är sammanlagt 1 200 kilometer. Av det är 374 kilometer inom Finlands ekonomiska zon.
ANDRA LÄSER