Rehula: Beredskap för familjeledighetsreform finns

Föräldraledigheten kan vara på väg upp på förhandlingsbordet. De flesta partiers kvinnoförbund kräver en reform. Familje- och omsorgsminister Juha Rehula (C) säger att också Centern har en beredskap att bereda en reform. Men hemvårdsstödet rörs inte under den här valperioden, säger han.

25.08.2016 03:02
– Familjeledighetssystemet i sin helhet är en fråga som det finns beredskap för nu och vi måste se på den tillsammans med arbetsmarknadsorganisationerna, säger Juha Rehula (bilden) till FNB.
Fackcentralen FFC:s familjeledighetsmodell får luft under vingarna när partierna värmer upp för en reform av föräldraledigheten. Rehula tackar FFC för det konkreta förslaget och riksdagsledamoten Sofia Vikman som leder Samlingspartiets kvinnoförbund säger att det är mycket som är bra med modellen och att den är värd att utvecklas. Ordföranden för Socialdemokratiska kvinnor Tytti Tuppurainen ställer sig försiktigt bakom modellen.
– Den är väldigt flexibel och beaktar till exempel regnbågsfamiljer, säger Tuppurainen.

"6+6+6 till 100-årsjubileet"

De gröna, Vänsterförbundet och SFP talar för 6+6+6-modellen. Något överraskande talar också ordföranden för Sannfinländska kvinnor Marja-Leena Leppänen för modellen.
– Kvinnor behandlas som oduglingar i arbetslivet. Nu när Finland ska fira 100-årsjubileum och man vill förbättra jämställdheten för att fira jubileet så skulle det här kunna vara en sådan sak, säger Leppänen.
Rehula säger att den senaste prislappen han sett på 6+6+6-modellen är 500 miljoner euro.
– Det är klart vi har beredskap för åtgärder som främjar att pappor deltar i barnets vardag när det är litet. 6+6+6-modellen ger papporna möjlighet att delta, men prislappen är 500 miljoner euro och då måste det ingå i förslaget hur detta ska finansieras.

"Hemvårdsstödet en kvinnofälla"

Gröna kvinnors ordförande Katja Mannerström och Svenska kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren vill slopa hemvårdsstödet. Då över 90 procent av dem som får hemvårdsstöd är kvinnor handlar det om en struktur som bevarar könsrollerna, säger Mannerström. Ordföranden för Samlingspartiets kvinnoförbund, riksdagsledamoten Sofia Vikman vill förlänga föräldraledigheten och förkorta vårdledigheten. Tuppurainen vill se över hela systemet och säger att en förkortning av vårdledigheten måste övervägas. De påpekar att hemvårdsstödet försämrar sysselsättningen bland kvinnor och kvinnors löne- och karriärutveckling och pensioner.
– Ska vi genom samhällets stödsystem uppmuntra kvinnor att stanna borta från arbetslivet i långa tider? Vi ska bevara familjernas möjlighet att välja, men ingripa mot strukturer som orsakar flitfällor och får kvinnor att stanna hemma i stället för att ta emot jobb, säger Vikman.
Men minister Rehula säger att hemvårdsstödet inte kommer att röras så länge han kan påverka.
– Vi har en gång i tiden skapat hemvårdsstödet som en del av vårt dagvårdssystem. Centern respekterar och uppskattar familjernas valfrihet. När det gäller familjeledigheterna bör vi hitta andra metoder för att ingripa mot de saker som försämrar jämställdheten.

Gratis dagis långsiktigt mål

Förutom hemvårdsstödet ses också dagisavgifterna som en flitfälla. Efter protester inom Samlingspartiet, i synnerhet från kvinnor, bordlades regeringens planer på att höja dagvårdsavgifterna. Frågan avgörs i budgetförhandlingarna. Lärarfacket OAJ föreslog redan i våras avgiftsfri dagvård på deltid enligt svensk modell. Samlingspartiets och SDP:s långsiktiga mål är avgiftsfri dagvård. SDP bereder nu ett förslag om avgiftsfri dagvård på deltid, något som Vänsterförbundets gruppledare Aino-Kaisa Pekonen också föreslog på tisdagen.
Rehula medger att dagisavgifterna väger in när man funderar på om det lönar sig att börja jobba.
– Visst skulle man gärna göra allt möjligt om man hade möjlighet och råd med det. En annan mycket stor principiell fråga är vilka tjänster som ska vara avgiftsfria. Är en tjänst avgiftsfri, eller är den kvalitativ och avgiftsfri eller är den kvalitativ och avgiftsbelagd?

ANDRA LÄSER