Insändare: Åtgärda inkomstfällorna för personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning får i allmänhet sjukpension från Folkpensionsanstalten (FPA). Dessa brukar även få bostadsbidrag för pensionstagare. Det är svårt för en sådan person att hitta ett avlönat arbete. Men om personen faktiskt lyckas hitta ett arbete med lön stöter hen på följande inkomstfälla: FPA betalar sjukpension så länge en person med funktionsnedsättning inte tjänar mer än cirka 855 euro per månad, det vill säga lika mycket som sjukpensionens belopp.
Om man jobbar regelbundet och tjänar mer än 855 euro per månad kan man lämna pensionen vilande i högst två år. Då utbetalas ingen pension. Det går alltså att tjäna 854 euro i månaden utan att pensionen påverkas. Som jämförelse kan nämnas att en person som lyfter ålderspension inte har några inkomstgränser för lön. Bostadsbidraget påverkas direkt. Lönen sänker bostadsbidraget och leder till att det inte blir så mycket mera kvar i handen. I värsta fall kräver FPA in redan utbetalda bostadsbidrag i efterskott. Om personen har ett tidsbundet arbete, vilket ofta är fallet, påverkar lönen även bostadsbidraget för tiden efter att arbetet tagit slut.
De här inkomstfällorna borde åtgärdas, kopplingen till bostadsbidraget med det snaraste. Det är inte rättvist att en person som alla motgångar till trots lyckats få ett avlönat arbete, får se sitt bostadsbidrag beskuret. I värsta fall kan det leda till att det inte lönar sig att ta emot det så efterlängtade lönearbetet. SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson sade på partidagen att det ska löna sig att arbeta. Denna grupp av människor är inte stor och kostnaden blir inte särskilt hög. Men för den enskilda individen som drabbas, kan det innebära en ekonomisk katastrof.
Carola Bäckström, Vanda
ANDRA LÄSER