Europarådet uppmanar länder ta hem jihadister

Ta hem era medborgare från Syrien. Den uppmaningen riktar Europarådets människorättskommissionär till motsträviga medlemsländer.

Europarådets medlemmar uppmanas ta hem medborgare som stridit för eller stöttat IS från syriska fånglänger som al-Hol. Särskilt barnen måste prioriteras, enligt rådets människorättskommissionär. Arkivbild.
TT-AFP
03.07.2021 16:37 UPPDATERAD 03.07.2021 18:42
Flera europeiska länder har vägrat att ta emot medborgare som rest till Syrien för att ansluta sig till terrororganisationen IS och därefter fängslats. Bland andra Frankrike och Storbritannien har konsekvent hävdat att medborgare som stridit för jihadisterna måste prövas i lokala domstolar och avtjäna straffen i Syrien.
Men nu uppmanar Europarådets människorättskommissionär Dunja Mijatovic de 47 medlemsländerna, däribland EU:s 27 medlemsländer, att sända hem såväl stridande som deras anhöriga.
Mijatovic anser att villkoren i syriska fångläger som al-Hol är så svåra att de strider mot Europakonventionens artikel 3, enligt vilken ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig och förnedrande behandling. Länderna har en skyldighet att verka för att medborgares konventionsstadgade rättigheter inte kränks.
"Det enda sättet medlemsstaterna kan fullgöra sina åtaganden [...] är genom att repatriera sina medborgare som är internerade i dessa läger", skriver kommissionären i en bedömning av rättsläget.
Mijatovic lyfter särskilt situationen för barn till jihadister och skriver att länderna har "en absolut och obligatorisk" skyldighet att ta hem dessa.

Uppsträckning från USA

Människorättskommissionärens utlåtande sker med anledning av två pågående rättsfall, där familjer till IS-resenärer har stämt Frankrike med krav på repatriering. Det kommer bara dagar efter att USA:s utrikesminister Anthony Blinken i skarpa ordalag levererat samma budskap.
– USA fortsätter att uppmana ursprungsländerna, inklusive våra koalitionspartners, att repatriera, rehabilitera och i förekommande fall åtala sina medborgare, sade Blinken på ett möte med allierade länder i Rom.

ANDRA LÄSER