Björkens bark ger ekologisk kosmetik

Den vita barken i björkarna kan bli råvara i en hel rad hygienprodukter, enligt grundarna av företaget Innomost. Företaget har samlat fem miljoner euro för en pilotanläggning som ska producera råvara i Karleby.

Den yttersta barken från björk kan ersätta bland annat mikroplast i kosmetiska produkter, säger Maria Svinhufvud och Sami Selkälä.

En av Innomosts grundare, vd Sami Selkälä, har egentligen sin fru att tacka för idén att utveckla björkens bark till en råvara för kosmetiska produkter. Frun hade som hobby att sälja kosmetika och Selkälä, doktor i organisk kemi, konstaterade då han läste innehållsförteckningen på burkarna att motsvarigheter till alla de råvaror de kosmetiska produkterna innehåller kunde han producera själv, men ekologiskt och etiskt hållbart.

Innomost grundidé är att producera bioaktiva råmaterial som ersätter råolja, palmolja och fossilbaserade utgångsmaterial eller råvaror som kunde användas i livsmedelsproduktion vid tillverkningen av hygienprodukter och kosmetika. Genom att av barken producera kolpulver, barkpulver och ämnen som betulin, suberin och azelainsyra får man fram material som passar i alla kosmetiska produkter.

Metsä Groups innovationsbolag Metsä Spring som sökte alternativa sätt att använda sidoströmmarna inom träförädlingen var med på noterna när idén presenterades för dem. Metsä Group, liksom övriga träförädlingsbolag, vill se virkesströmmarna användas som helhet och att utnyttja barken i kosmetiska produkter ger ett högre förädlingsvärde än att bränna det som energi. Metsä Spring och privata investerare deltar nu i finansieringen av pilotfabriken med 2,35 miljoner euro. Lån från Business Finland och stöd från NTM-centralen i Österbotten står för resten.

– Innomost har diskuterat affärsidén med Metsä Spring i tre år redan och nu är processen tillräckligt mogen för en pilotanläggning, säger Maria Svinhufvud, en av Innomosts medgrundare och företagets försäljningsdirektör.

Sikte på större fabrik

I pilotanläggningen i Karleby ska företaget nu testa hur väl processen fungerar med tanke på nästa, större industriella investering. Tanken är att anläggningen ska bli klar nästa år och då ha kapacitet att producera 20 ton av Innomosts produkter. Pilotanläggningen sysselsätter ett tiotal personer som också ska medverka till att vidareförädla produkterna och bredda kundbasen både i Finland och utomlands. Fem miljoner euro är nog för att komma i gång, uppskattar Svinhufvud.

– Sedan siktar vi på att småningom ha en bred kundbas och kunna producera på kommersiella grunder, förhoppningen är kunna komma ut globalt. Konsumenterna både kräver och uppskattar förnybara råvaror, säger Svinhufvud.

Innomosts första samarbetspartner är den inhemska kosmetikatillverkaren Lumene, men intresse finns också på annat håll och internationellt, tillägger Svinhufvud.

Lumene har redan lanserat två björkbaserade produkter. I den ena produkten har mikroplast ersatts med barkpulver och i den andra används kol för att rena hyn. Tiina Isohanni som är direktör för produktutveckling och samhällsansvar på Lumene tror att björken är bra speciellt i hudvårdsprodukter.

Sami Selkälä konstaterar i företagets pressmeddelande att det finns även andra industrier som kunde ha nytta av björkens bark som råvara. Han nämner bland annat läkemedelsindustrin, den kemiska industrin och textilindustrin.

ANDRA LÄSER