Två språk i samma lärcenter i Alberga

2020 står det nya lärcentret i Alberga färdigt. I huset verkar såväl svensk- och finskspråkiga skolor som förskolor och daghem, men de har sina egna administrationer.

Nytt lärcenter. På tomten där Veräjänpellon koulu och Leppävaaran koulu i dag står ska det nya lärcentret inleda sin verksamhet 2020.
Bakgrunden till Alberga lärcentrum finns i rockader som gjorts i form av flyttningar mellan olika fastigheter i Albergaområdet. Nu verkar ett svenskt daghem, förskola och lågstadieskola i Mäkkylän koulus tidigare byggnad, som ska rivas.
– Det har länge stått klart att vi behöver en ny skola på området, men för att påskynda chansen att få nya utrymmen har vi funderat på om vi kunde verka i ett gemensamt hus som redan hade fått bygglov. Det handlar om att samlokalisera en svensk- och en finskspråkig skola och ett svenskspråkigt och ett finskspråkigt daghem. Det betyder att vi försöker optimera användningen av de dyra delarna som kök och matsalar, säger direktören för svenska bildningstjänster i Esbo, Barbro Högström.

Ni är inte rädda för att svenskan utarmas i det nya lärcentret?

– Nej! Vi har erfarenheter av att samarbeta över språkgränsen. Inom utbildningsväsendet har vi en respekt för varandra. Vi ser ett mervärde i det nya lärcentret och att göra saker tillsammans. Undervisningen sker helt i egna utrymmen – inte så att varannan klass är svensk eller finsk. Det är viktigt att skolorna har egen administration och att man i verksamheten tar fram de svenska särdragen.

Alberga lärcentrum

Alberga lärcentrum står färdigt 2020.
Nybygget ersätter de nuvarande lokalerna för Boställskolan, Boställs daghem, Bergans daghem och delvis områdets svenskspråkiga köpta tjänster inom dagvård. Veräjäpellon koulu och Leppävaaran koulu ska också verka i byggnaden.
Den svenskspråkiga skolan är en tvåserieskola med 276 elever, varav 120 är nya elev- och förskoleplatser.
Den finska sammanhållna grundskolan består av 27 basundervisningsgrupper och tolv smågrupper i klass 1–9. Antalet elever är beräknat till 780, varav 225 är nya elevplatser.
Byggnaden beräknas kosta 42 miljoner euro och omfattar 15 000 m2.
Högström påpekar att det gäller att vara tydlig med verksamheten så att barnet får en stark svenska.
– Skolor samarbetar över språkgränserna. Det kan gälla kring lucia eller elevutbyte. Bägge språkgruppernas rektorer samarbetar redan nu mycket. Det är givetvis viktigt att vi har svåra svenska enheter, men sedan ska vi vara öppna för varandras vardagar. Jag har många gånger hört från den finska sidan att deras elever aldrig hör svenska. Jag tycker att det får oss att tänka om. När den svenska verkligheten inte finns i den finskspråkiga elevens vardag så krävs det ett nytänkande, säger Högström.
ANDRA LÄSER