Biljettpris och zoner i huvudstadsregionen görs om – nu vill HRT höra resenärernas åsikt

Ett och samma pris för alla kollektivresor i hela huvudstadsregionen, eller prishöjningar i innerstaden till förmån för sänkta biljettpriser i de yttre delarna av Esbo och Vanda? Det är några av förslagen på ändringar i biljettpris och resezoner som Helsingforsregionens trafik (HRT) vill ha resenärernas synpunkter på.

Orsaken till att biljettpriserna i huvudstadsregionen ska ändras är ett underskott i HRT:s kassa, som kommer av att färre har rest kollektiv under coronaepidemin.
Heidi Herrmann
10.03.2022 16:46 UPPDATERAD 12.03.2022 10:02
Bakom förslagen ligger ekonomiska mål och krav på att maximera användningen av kollektivtrafiken. Målet är att 400 miljoner resor ska göras kollektivt år 2025. Från och med år 2024 vill Helsingforsregionens trafik (HRT) dessutom få in 400 miljoner euro i biljettintäkter per år. Det är mer än HRT fick in under rekordåret 2019, då biljettintäkterna var 380 miljoner euro.
– Det är ett strategiskt, politiskt beslut som HRT:s styrelse har tagit. Dels måste vi ta igen förlusten efter coronan, dels vill vi maximera det hållbara resandet, säger Eeva Jakobsson, expert på kundupplevelser på HRT.

Här är de fyra förslagen i korthet:

Förslag 1
– Zonerna C och D får en gemensam biljett, det vill säga det går att åka billigare än nu inom ytterområdena.
– Biljett i enbart D-zonen upphör.
– Syftet är att förenkla prissättningen.
Förslag 2
– De nuvarande zonerna C och D slås samman till en zon (C).
– Biljetter kan köpas till enbart zon C.
– För zonerna A och B skulle man endast kunna köpa biljetter till två zoner, antingen AB eller BC.
– Biljettpriserna sänks i områden med lägre servicenivå och höjs i områden med bättre servicenivå. En enkelbiljett i zon AB skulle kosta 3,20 euro medan en enkelbiljett i zon C skulle kosta 1,90 euro.
Förslag 3:
– De nuvarande zonerna B och C slås samman till en zon (B).
– Zon D blir zon C.
– Det skulle gå att köpa enskilda biljetter till zon A, B eller C.
Förslag 4:
– En zon och ett pris för hela området
– Enkelbiljett 3,10 e
– Månadsbiljett 68,50 e
Källa: HRT
Under coronaepidemin och distansarbetet har kommunernas skattebetalare fått stå för en större andel av HRT:s kostnader, för att kompensera uteblivna biljettintäkter. Nu vill Helsingforsregionens trafik nå tillbaka till den ursprungliga fördelningen av inkomster där hälften kommer från biljettintäkter och hälften från kommunernas skattepengar.
– För dem som tänker att nu höjer de på biljettpriserna igen, så skulle jag säga att vi behöver höja dem oberoende, på grund av underskott i kassan. Så nu hoppas vi att alla går in och röstar och påverkar medan man kan göra det, säger Eeva Jakobsson.
HRT planerar också att införa ett nytt tekniskt system, där resenärerna får ett personligt resekonto på nätet. Till resekontot kopplas sedan ett bank- eller kreditkort, som man kan betala med då man reser i tåg, buss, metro eller spårvagn. HRT-korten och HSL-appen ska finnas kvar.
Ett annat förslag som ligger på bordet är pristak på biljetter. I innerstaden skulle resorna bli gratis efter 8 euro (tre resor) per dag.
Förslaget kommer av att många har minskat på sitt resande under coronan.
– Flera resenärer har önskat sig ett mellanting mellan enkelbiljett och månadsbiljett. Månadsbiljetten har känts för dyr då man inte reser till jobbet varje dag. Samtidigt har det blivit dyrt att bara åka med enkelbiljetter. Enligt våra mätningar uppskattar resenärerna att de gör 20 resor i månaden. Pristaket och seriebiljetterna är ett försök att möta det här behovet, säger Eeva Jakobsson.
Sista chansen att påverka är nu på söndag. Resultaten av omröstningen presenteras i slutet av april och beslut väntas i höst. Hittills har cirka 30 000 personer tyckt till om de olika förslagen. Enkäten finns på både svenska och finska.
De fyra priszonerna A, B, C och D som omfattar Helsingfors, Esbo, Sjundeå, Kyrkslätt, Grankulla, Vanda, Tusby, Kervo och Sibbo infördes i kollektivtrafiken för tre år sedan.
>> Här hittar du enkäten

ANDRA LÄSER