Det finns många skyldiga till krisen i Venezuela

Fastän regeringen i Venezuela inte är bra är allt knappast endast regeringens fel.

Mikko Pyhälä och Mikael Wigell fortsätter (HBL Debatt 16.3) mediernas långa berättelse om president Nicolás Maduros hemskheter. Fastän regeringen i Venezuela inte är bra är allt knappast endast regeringens fel. Regeringen har inte förhindrat Röda Korsets och FN:s verksamhet i landet, och åtminstone för tillfället förmedlar de humanitär hjälp till Venezuela.
I slutet av februari kunde vi läsa i nyheterna att Maduros soldater har bränt en långtradare i USA:s hjälpkonvoj vid gränsen mellan Venezuela och Colombia. Detta har ändå enligt videobevis visat sig vara en felaktig bild: sabotaget utfördes av misstag eller med flit av oppositionens anhängare (New York Times 10.3).
Pyhälä och Wigell ifrågasätter Alfred de Zayas som har rapporterat för FN om människorättskränkningar som förorsakats av USA:s sanktioner. I motsats till vad de låter förstå är hans rapport ett officiellt FN-dokument (A/HRC/39/47/Add.1) och han var anställd inom FN när han arbetade med detta: han var "den oberoende experten som befrämjar FN:s demokratiska och jämlika internationella ordning".
När skribenterna fördömer de Zayas använder de UN Watch som källa. Denna organisation kan man åtminstone inte anse vara sakkunnig beträffande mänskliga rättigheter: UN Watch är en mycket Israelvänlig lobbyorganisation som underskattar allvarliga människorättskränkningar som är riktade mot palestinier.

Olli Tammilehto

Fiskars

ANDRA LÄSER