Ekonomer: Recession sannolik – med eller utan corona

När export- och investeringsmarknaden hostar får konsumenterna en nyckelroll för att förhindra en ny recession. "Orealistiskt", säger Martin Paasi, finansexpert på Nordnet.

Enligt Heidi Schauman, chefsekonom på Swedbank, är det smart att vara öppen för att den nuvarande situationen kan vara början på en ny recession.

På tisdagen kom Danske bank med sin bedömning av coronavirusets inverkan på den globala ekonomin. Banken sänker sin ekonomiska prognos för Finland för 2020 och 2021. Bakom sänkningen ligger coronaviruset och den tröga ekonomin i slutet av 2019.

Det går att undvika en recession bara konsumenterna inte blir förskräckta och slutar konsumera, skriver Danske bank i ett pressmeddelande.

Heidi Schauman, chefsekonom vid Swedbank, ser prognosen som sannolik om än väl försiktig.

– Den bygger på antagandet att viruset inte slår mot Finland med full kraft eller påverkar konsumtionen i någon högre grad. Signaler från Kina och Sydkorea antyder att virustoppen där har passerat. Det aktuella orosmomentet är om Europa lyckas implementera lika stränga direktiv. Om inte blir smittospridningen svårare att stoppa.

Ineffektivt stimulera efterfrågan utan utbud

Johnny Åkerholm, tidigare vd för Nordiska investeringsbanken, anser att riskerna för en ny finanskris vuxit med coronaviruset.

– Det största orosmomentet är ändå finansieringsmarknaden som uppmuntrat till ökad skuldsättning och spekulativ verksamhet med aktier och fastigheter. Centralbanken har kört med stimulansåtgärder i över tio år, vilket förtar effekten av eventuella nya åtgärder. Samtidigt vore det i nuläget ineffektivt att stimulera efterfrågan om det inte finns ett utbud.

Det här leder, enligt Åkerholm, till att vi står inför en helt ny och komplicerad situation.

– En anpassningsprocess är ofrånkomlig. Tiden utvisar om det var coronaviruset som blev den utlösande faktorn.

Orealistiska förhoppningar

Martin Paasi, finansexpert på Nordnet, anser att det är orealistiskt att lägga ansvaret för att förhindra en recession på konsumenterna.

– Visst har konsumenten en nyckelroll. Samtidigt är det mycket begärt att en som kanske är sjuk, fruktar för sitt liv eller fått sin rörelsefrihet begränsad ska fortsätta konsumera.

Samtliga ekonomer framhåller att den nuvarande situationen i sig är ohållbar.

Paasi förutspår en långsam nedgång på minst ett halvt år innan börsoron ebbar ut. En utdragen period kantad av negativ information om antal smittade, antal dödsfall och åtgärder för att förhindra smittan, i kombination med regelbundna vinstvarningar och konkursbesked.

– Utgången vet vi först när virustoppen har passerat. Så länge inte en betydande del av de globala företagen går i konkurs kommer återhämtningen att gå ganska bra, säger Paasi.

Samtidigt påminner han om att allt är spekulationer.

– Världen har svårt att hålla jämna steg med det som pågår.

Smart vara öppen för ny recession

På fredag levererar Swedbank en ny rapport. Schauman ser utrymme för en mer negativ prognos.

– Det kan hända att marknaden lugnar ner sig, delvis efter löften om skattelättnader. Samtidigt måste vi hålla isär marknaden och realekonomin. Om merparten av företagen måste stänga för en tid, på grund av att personalen är sjuk eller man saknar komponenter, försämras prognosen.

Enligt Schauman är det smart att vara öppen för att nuläget kan vara början på en ny recession. Den senaste lågkonjunkturen har härdat Finland.

– Vi flyger inte på rosa moln. Vi känner till våra strukturella problem och vad globala problem kan medföra. Lågkonjunkturer är en del av den normala marknadscykeln. Konsumenterna tenderar att ta igen det i form av ökad konsumtion efteråt, säger Schauman.

Lågt oljepris gynnar Europa

Till skillnad från Paasi och Schauman tror Åkerholm att Finland kan drabbas hårdare ekonomiskt av corona än andra euroländer.

– Vi har en liten produktion av konsumtionsvaror. Vår produktion är uppbyggd på investeringsvaror och business mellan företag, vilket gör oss sårbara om investeringstillväxten avtar.

Enligt Paasi gynnas Europa av det för tillfället låga oljepriset, liksom av Ursula von der Leyens så kallade "green deal".

– Att bygga Europas tillväxt på investeringar i hållbar utveckling är genialiskt. Hållbar utveckling och att bekämpa virus är lite samma sak, något konstruktivt. Samtidigt behöver vi nu mer än någonsin strukturella förändringar och bland annat en mer flexibel arbetspolitik i de europeiska ekonomierna, inklusive Finland.

Paasi ser en universallösning som skulle sätta punkt för coronasituationen: Att hela världens befolkning sattes i karantän i två veckor.

– Men så kommer inte att ske. I den bästa av världar kunde coronaviruset ena den nuvarande gnällgenerationen. Just nu har vi en gemensam fiende.

ANDRA LÄSER