Center startade sin kommunalvalskampanj – vill skapa nya boendeformer för äldre och bevara hemvårdsstödet

Centerns ordförande Annika Saarikko lyfte upp hemvårdsstödet, jämlikhet mellan stad och landsbygd och hur vården av äldre kan utvecklas som de centrala punkterna när Centern startade sin kommunalvalskampanj på lördagen.

Annika Saarikko höll sitt linjetal inför kommunalvalet på lördagen.
I Yles senaste partimätning har Centern ett stöd på 12,9 procentenheter vilket är rekordlågt.
En röst för Centern är en röst för att hemvårdsstöd betalas också i framtiden, sade Annika Saarikko i sitt linjetal under kampanjens öppning på lördagen.
"När du röstar på Centern röstar du för att mammor och pappor också i fortsättningen ska få välja den form av vård för sina barn som de tycker är mest lämplig", säger Saarikko.
"Prat om att finländska kvinnor ska arbeta mera gör mig arg. Arbetandet bromsas inte av att man stannar hemma med barnet för en tid", säger hon.
Saarikko vill se nya former av boende för äldre, alternativ till antingen hemmet och olika enheter. Det borde vara tryggt och mänskligt att bo hemma, säger hon.
För att trygga resurserna inom hemvården vill Centern öppna upp så att också människor som inte är utbildade inom social- och hälsovården kan sköta assisterande uppgifter.
Centerns kärnfråga är fortfarande att överbygga klyftan mellan stad och landsbygd.
"Hela Finland eller ett tudelat Finland?" frågade hon sig, och lyfter upp jämlikheten mellan människor och olika delar av landet.

ANDRA LÄSER