Häxeri och pseudovetenskap gör feminismen en björntjänst

De som drar likhetstecken mellan trolldom och feminism riskerar att skada arbetet för jämställdheten.

HBL och flera andra medier har nyligen skrivit om ett överraskande fenomen: intresset för trolldom, astrologi och det ockulta ökar, inte minst bland unga högutbildade.
ANDRA LÄSER