Käppar i Natohjulet kan inte uteslutas

Natohjulet är i rullning. På söndagen slog presidenten och regeringen fast att Finland ska ansöka om medlemskap i Nato efter att riksdagen har hörts. Ansöknings- och ratificeringsprocessen kan stöta på hinder, men inga oöverstigliga.

De historiska händelserna har avlöst varandra också under veckoslutet. I lördags gav statsministerpartiet Socialdemokraternas partifullmäktige med en överväldigande majoritet grönt ljus för ett finländskt Natomedlemskap. På söndagen slog sedan presidenten och regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska utskott slutligt fast i en redogörelse att Finland ska ansöka om medlemskap i försvarsalliansen. Redogörelsen avslutas med meningen: “Statsrådet föreslår att republikens president, i enlighet med 93 § 1 mom. i grundlagen, beslutar att Finland ansöker om medlemskap i Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato) efter att riksdagen har hörts.”
ANDRA LÄSER