Ledare: Tydliga skillnader är bra på valdagen – nu gäller det bara att rösta

Finland behöver inte populism, men förenklade budskap kan också förstärka väljarengagemanget.

LedareErja Yläjärvierja.ylajarvi@hbl.fi
31.03.2023 15:31
Finland går till val på söndag och glädjande nog verkar väljarnas passivitet den här gången inte vara ett alltför stort bekymmer. Den aktiva förhandsröstningen har visat att finländarna är politiskt engagerade.
I Helsingfors har hela 200 000 väljare redan röstat, det är över 40 procent av alla som har rösträtt. På många ställen har det funnits långa köer, speciellt i Helsingfors innerstad. På många håll i Nyland har väljarna ändå varit ännu aktivare. I Borgå har redan 46 procent röstat, i Ingå 42 procent och i Grankulla över 50 procent. I Esbo är siffran 37 procent.
Allt tyder också på att valkvällen blir en riktig rysare: Samlingspartiet, Sannfinländarna och Socialdemokraterna ligger alla väldigt nära varandra i de senaste opinionsmätningarna och alla har en verklig chans att bli störst. Det betyder att deltagandet på själva valdagen nu verkligen spelar en stor roll.

ANDRA LÄSER