Brännande aktuella frågeställningar i snällt konsonerande tondräkter

Akademensångarna gjorde ett gott jobb i den katedralliknande industrihallen i Södervik, men den specialbeställda musiken nådde inte upp till de idémässiga ambitionerna, skriver HBL:s recensent.

Akademiska sångföreningens tvärkonstnärliga produktion Kraft hittade ett tema i ekologiska energikällor: vind, vatten och sol.
09.05.2022 11:59 UPPDATERAD 10.05.2022 16:52

KÖRMUSIK

Kraft.
Akademiska Sångföreningen.
Dirigent: Elisa Huovinen. Ljus: Alexander Salvesen. Elektronik: Joel Ward. Eklund, Damström, Freeman.
Kattilahalli i Södervik 7.5.
Även de av hävd konservativa studentsångarna har på senare tid vaknat upp till en ny verklighet, där det inte längre duger att ställa upp sig på led och framföra en älskad stamrepertoar varvad med diverse nyvinningar. I dagens värld gäller det att tänka över genregränserna, gärna i konceptuella banor och, inte minst, ta ställning till samhälleliga spörsmål.
Lyran har härvidlag varit något av en vägvisare med flera viktiga temasatsningar och nu följer storebror Akademen i fotspåren med en spännande tvärkonstnärlig produktion, Kraft, med fokus på de i tiden liggande ekologiska energikällorna vind, vatten och sol. Förnybar energi i splitternya tondräkter, med andra ord, och med Alexander Salvesens kreativt vattendrivna ljussättning och Joel Wards suggestiva preludier och interludier som fascinerande tilläggsdimension.

ANDRA LÄSER