Kauppalehti: Kinas strategiska intressen styr finansiering av tågtunnel till Tallinn

Forskaren Jyrki Kallio vid Utrikespolitiska institutet tror att kineserna vill främja tågtransporter till Norra ishavet genom att finansiera den planerade tågtunneln mellan Tallinn och Helsingfors.

Mångmiljonären Peter Vesterbacka (till vänster) har övertygat det kinesiska bolaget Touchstone Capital Partners om vikten av att investera i en tågtunnel mellan Tallinn och Helsingfors.
– Jag ser inget vettigt skäl till att kineserna vill finansiera projektet, säger Jyrki Kallio i en intervju för Kauppalehti.
Det kinesiska bolaget Touchstone Capital Partners informerade förra veckan att bolaget finansierar tågtunnelprojektet med 15 miljarder euro. Kallio understryker att de ekonomiska utfästelserna är behäftade med en lång rad villkor och att bolagets insatser måste uppvägas med motsvarande lokala investeringar.
– Tunnelprojektet vore intressant för Kina ifall tågbanan hade en direkt koppling till en hamn vid Norra ishavet, säger Kallio.
Kallio anser att Kina vill främja sina strategiska intressen och handelsrelationerna mellan Europa och Kina, förutsatt att banan kopplas till Arktis och förbättrar fartygsleveranser i Nordvästpassagen.
– Kineserna är inga välgörare. Det gäller att förhålla sig kritiskt till alla stora projekt som finansieras av externa aktörer utanför EU, säger han.
Enligt Kallio är den kinesiska staten involverad i Touchstone Capital Partners verksamhet i egenskap av medfinansiär.
ANDRA LÄSER