Ny tjänst: Kunder kan följa med sitt FPA-ärende på webben

Den som lämnat in en ansökan hos Folkpensionsanstalten (FPA) kan följa med hur processen framskrider på FPA:s webbplats.

Sidan om handläggningstiderna besöks nästan en miljon gånger årligen och är en av de mest besökta sidorna på Folkpensionsanstaltens webbplats.
En tjänst som visar aktuell information om ansökningarnas handläggningstider har publicerats på Folkpensionsanstaltens webbplats.
Handläggningstiden hör till de vanligaste frågorna som kunderna ställer Folkpensionsanstaltens kundservice. Målet med den nya tjänsten är att kunden själv ska kunna följa med sitt ärende på webben.
– Hittills har man uppgett de målsatta handläggningstiderna för de olika förmånerna, tider som Folkpensionsanstaltens styrelse fastställt. Kunderna har saknat mer exakt information, säger webbkommunikationsspecialisten Samuli Vuorinen i ett pressmeddelande.
Handläggningstiden är ett medeltal beräknat utifrån de avgöranden som gjorts under de senaste sju dagarna. Uppgiften uppdateras automatiskt en gång per dygn.
Webbsidan om handläggningstiderna är en av de mest besökta på fpa.fi. Den besöks årligen nästan en miljon gånger.

ANDRA LÄSER