Låt inte hatet få övertag

Våld är alltid förkastligt och måste fördömas men det är särskilt allvarligt när våld används av ideologiska skäl. Vid terrordåd är målet att påverka politiskt. Nu är det viktigt att inte reagera med hat.

Väldigt mycket är fortfarande oklart när det gäller knivattacken i Åbo i fredags. Men det faktum att polisen i sina utredningar fann tecken på planläggning och ändrade brottsrubriceringen till mord med terrormotiv är allvarligt.
Ett terrordåd i Finland kommer inte som en total överraskning. Tvärtom. Ändå är det givetvis en chock när det faktiskt sker. Myndigheterna har förberett sig på sådana här händelser. Var och en som har följt med utvecklingen har insett att det antagligen är en tidsfråga innan någon form av terror drabbar Finland. Terrorn har kommit allt närmare oss i och med dåden i Stockholm och S:t Petersburg. Ändå fanns förhoppningen att vi skulle besparas.
Polisen och första hjälpen i Åbo agerade snabbt och exemplariskt och är värda all uppskattning. Det är viktigt eftersom förtroendet för myndigheterna är en hörnsten i vårt samhälle.
Dagens terrorism riktar sig oftast mot totalt oskyldiga, civila personer. Det gör dåden ännu värre och innebär att det är svårt eller till och med omöjligt att skydda sig. Det i sin tur kan skapa rädsla, och rädsla kan skapa hat.
Den senaste tiden har terrordåden i Europa ofta utförts av så kallade ensamma vargar och dessutom med metoder som gör det ännu svårare att förhindra eller skydda sig mot. En ensam man med en kniv eller en yxa, bilar som kör på människor. Det går inte att konfiskera alla knivar eller hindra människor från att köra bil. Tyvärr sprider sig det här sättet att idka terror. Det är "lätt" att genomföra och svårt att upptäcka på förhand.
På fredagskvällen visste polisen av förståeliga skäl ännu inte så mycket om förövaren och ännu mindre om motiven. Vid lördagens presskonferens fanns betydligt mer information. Vi vet nu att förövaren är marockan, och han har själv uppgett att han är 18 år. Vi vet att han har ansökt om asyl, men polisen bekräftar inte uppgiften om att han skulle ha fått avslag. Vi vet att han knivhögg kvinnor och att de två män som skadades var personer som försökte hjälpa en angripen och stoppa förövaren. Enligt obekräftade uppgift hade de två hjälpande männen rötterna i Mellanöstern.
Vi vet ännu inte något om den unga marockanens motiv, men fyra landsmän till honom är anhållna och en femte är internationellt efterlyst.
Det finns inga enkla och entydiga orsaker till terrorism, särskilt inte när man går ned till individnivå. Men det finns ändå vissa gemensamma drag som tycks förekomma i bakgrunden till många terrorhandlingar.
De handlar om integration och tillhörighet, om utbildning och jobb. När det gäller flyktingar och invandrare kan integrationen och de reella möjligheterna att faktiskt komma in i det nya samhället inte överskattas. Det är viktigt att integrationen kommer i gång snabbt. Det är problematiskt när det gäller asylsökande, eftersom integrationen egentligen börjar först när uppehållstillståndet har beviljats – och det tar tid. Sedan 2015 har processerna setts över, men i de allra flesta fall handlar det fortfarande om år.
Här spelar också familjeåterföreningarna en stor roll. De har försvårats avsevärt och det motverkar möjligheterna till integration. Det är kontraproduktivt.
Ju längre integrationen dröjer och ju bristfälligare den är, desto större är risken för att personer som kommit till Finland lever sitt liv utanför det finländska samhället och kulturen. Alla har rätt att upprätthålla sitt eget språk och sina egna traditioner, men det är viktigt att samtidigt kunna vara en del av det land och den kultur man bor i.
En problematik för sig är den grupp som inte beviljas asyl och som inte vill eller kan återvända till sitt land. Den här gruppen lever utanför samhället, i skuggan. Det är farligt eftersom det skapar en grupp som drivs in i kriminalitet och utnyttjande av olika slag.
Tyvärr finns det grupper i Finland som vill pådyvla invandrarna och flyktingarna allt det som de ser som ont och mindre önskvärt. De anser sig nu ha fått vatten på sin kvarn. Men deras lösningsmodeller är inte genomförbara – och inte heller önskvärda. Det går framför allt inte att påstå att allt ont skulle hänvisas till en viss religion – islam – eller vissa regioner – Mellanöstern och Nordafrika. Det går inte heller att i dagens värld stänga gränserna.

ANDRA LÄSER