Revolutionen finns i de små förskjutningarna

Vad är sexualitet? Vad är kärlek? Vad är en familj? Vad är viktigt i ett liv? Vad är normalt? På alla de här frågorna svarar vi lite annorlunda än vi skulle ha gjort för 30, 40 eller 50 år sedan.

Två grundskolor i Birmingham i England har under våren blivit centrum for en utdragen kontrovers med komplicerade implikationer. Efter omfattande protester från föräldrarna lade en skola tillfälligt ner undervisningen i programmet No Outsiders. Ett program som syftar till tolerans och att eleverna får förutsättningar att leva i ett pluralistiskt samhälle. Programmet omfattar hbtq-rättigheter, samkönade förhållanden, könsidentitet, religiösa rättigheter och frågor om ras och etnicitet. De som protesterat är huvudsakligen muslimska föräldrar som anser att undervisningen om hbtq går emot deras tro och ställer deras barn inför frågor som barn inte borde behöva ta ställning till. Utanför en annan skola har föräldrar och aktivister stått och demonstrerat i flera månader mot hbtq-fostran. De här föräldrarna har sekunderats av dogmatiska kristna och judiska grupper, som anser att undervisning i dessa frågor bör vara föräldrarnas ansvar.

ANDRA LÄSER