Tanzanias elefanter nere för räkning

Om tjuvjakten fortsätter i nuvarande omfattning riskerar elefantstammen i ett av Östafrikas förnämsta viltreservat att dö ut inom sex år, visar en färsk rapport.

HOTAD. Den afrikanska elefanten har varit en karaktärsart i Selous viltreservat, men på 40 år har stammen minskat med nästan 90 procent.
Peter Buchert
01.06.2016 05:48
Selous viltreservat i Tanzania var en gång ett vildmarkseldorado. År 1976 hyste området nästan 110 000 elefanter, och 70 000 så sent som 2007, men enligt miljöorganisationen WWF:s färska rapport är beståndet nu nere i 15 000 individer. Det är minskning med närmare 90 procent på 40 år.
Det är framför allt den organiserade tjuvjakten som drabbat elefantbeståndet. Om den fortsätter i nuvarande omfattning riskerar Selous sista elefanter att dö ut 2022.
– Det vore tragiskt. Dessbättre finns en vilja att stoppa tjuvjakten. Tanzanias förvaltning är pressad att lägga tillräckliga resurser på övervakningen. Och i Asien där kunderna finns är myndigheternas inställning klart bättre än för tio år sedan, säger Jari Luukkonen, skyddsdirektör vid WWF Finland.
Selous skiljer sig från Tanzanias nationalparker i och med att jakt är tillåten. Mot avgift får man skjuta vissa arter. Det hämmar ändå inte tjuvjakten, enligt Luukkonen.
– Övervakningen borde vara enklare där jakt är tillåten under ordnade former, men i praktiken är det inte så. De skott som hörs kan lika gott komma från lagliga som från olagliga vapen. Tjuvjakt väcker inte samma uppmärksamhet som på skyddsområden.

Kriminella åker dit

Jari Luukkonen betonar att problemet är vida spritt över Afrikas savanner. Utbud och efterfrågan möts på en växande marknad, inte minst i Asien där elfenben och noshörningshorn är eftertraktade av statusskäl och inom traditionell medicin.
– Den ekonomiska tillväxten i Asien återspeglas i djurstammarnas nedgång i Afrika. Folk i Kina och Vietnam har mer pengar än förut, och de vill att det ska synas, säger han.
I Afrika däremot är merparten fortsatt fattiga. Det ökar frestelsen att tjäna svarta pengar på att döda djur. Risken för att åka fast uppfattas som liten mot de stora intjäningsmöjligheterna.
– Korruptionen i Tanzania gör det lätt för den organiserade brottsligheten. Det är enkelt att köpa folk tysta, och det går behändigt att lasta elfenben på fartyg till Kina. Det finns gott om dem, för att Kina har etablerat så mycket business i Afrika, säger Luukkonen.
Samtidigt har ansträngningarna för att komma åt tjuvjakten trappats upp. I både Kina och i Tanzania har myndigheterna nyligen sprängt ligor som organiserat tjuvjakt och handel med djurdelar. Rättegången mot "elfenbensdrottningen" i Tanzania, en central figur i den här branschen, inleddes tidigare i veckan.

Sex elefanter om dagen

Jari Luukkonen tror att den kamp som pågår mot tjuvjakten ska sluta väl innan det är för sent.
– Om elefanterna fortsätter att dö ut i den här takten är de snart så få att det blir lättare att skydda och svårare att jaga de sista djuren. Jag tro inte Selous elefanter kommer att dö ut, säger han.
Men WWF-rapporten visar att nedgången varit drastisk.
– På 1980-talet lyckades man bromsa tjuvjakten emellanåt, men på 2000-talet har det gått brant utför. Kanske den värsta svackan var för ett par år sedan, då sköts sex elefanter om dagen, säger Luukkonen.
NATURPARADIS. Selous är Afrikas näst största viltreservat med en yta på över 50 000 kvadratkilometer och finns på Unescos världsarvslista sedan 1982.
Selous finns med på Unescos lista över världsarvsobjekt, och sedan 2014 på listan över hotade världsarv. Om ett par veckor kommer en utvärdering som väntas hålla kvar Selous på den röda listan.
– Selous värde för Tanzania och för hela världen bygger på dess stora viltpopulationer. Naturskydd är en ekonomisk möjlighet för Tanzania, säger Luukkonen.

Men tjuvjakten ser ut att slå ut ekoturismen?

– Ekoturismen bringar in pengar till Tanzania, både till staten och till byarna och lokalinvånarna även om de inte kommer hela folket till nytta. Tjuvjakten däremot gagnar inte Tanzania ett dugg.
Intresset för ekoturism riskerar att minska om de inte finns vilda djur att se. Enligt WWF-rapporten drabbar tjuvjakten 1,3 miljoner tanzanier som lever på ekoturism – 12 procent av arbetskraften. Bara de turister som besöker Selous inbringar över 5 miljoner euro om året. Sammanlagt genererar turismen Tanzania 4,5 miljarder euro om året.

FN ryter till

Nolltolerans mot tjuvjakt är temat för årets världsmiljödag på söndag. FN:s miljöprogram Unep påpekar att tjuvjakten och handeln med djurdelar driver arter mot utrotning och tär på den biologiska mångfalden – vars förluster världens länder högtidligt lovat stoppa till 2020.

Djurskydd kan bli god affär

Turism och naturattraktioner omsätter miljardbelopp i Tanzania – sektorn står för 17 procent av landets bnp, och är därmed större än gruvdriften och energisektorn. Ekoturismen sysselsätter 1,3 miljoner tanzanier eller 12 procent av arbetskraften.
Ekoturismen väntas växa kraftigt i Tanzania, förutsatt att tjuvjakten avtar. I dag är den ett allvarligt fenomen i Tanzania, och globalt hotar den elefanter, noshörningar, tigrar, gorillor, havssköldpaddor och många mindre kända djur.
Den biologiska mångfalden har fortsatt att utarmas, och arter försvinner. Javanoshörningen i Vietnam och spetsnoshörningen i Kamerun är utdöda sedan 2011.
Gambia, Burkina Faso, Benin och Togo har förlorat många av sina hominider som schimpans, bonobo och gorilla. Jakt och markanvändning är allvarliga hot mot många fler arter, påminner FN:s miljöprogram inför världsmiljödagen 5 juni.
Även om tjuvjakten ofta är svårstoppad finns också framgångssagor. WWF har inom ramen för Finlands utvecklingsarbete bidragit till att tjuvjakten på noshörning och tiger är så gott som historia i Nepal.
Exemplet visar att arbetet kan lyckas, minimikravet är att man involverar lokalinvånarna. Folk som tidigare har skjutit noshörning eller tiger får numera sin inkomst på skyddsarbete i kombination med ekoturism. Enkelt är det inte, men principen är att hållbart nyttjande av naturresurser och samlevnad med vilda djur genererar mer nytta än överexploatering och kortsiktig rovdrift.
Unep konstaterar ändå att många arter fortfarande är hotade och att det krävs långsiktigt och idogt arbete för att vända utvecklingen i rätt riktning. Det minsta en turist från Finland kan göra är att inte köpa souvenirer på elfenben eller delar av andra djur.

ANDRA LÄSER