Banbrytande dom kan öppna för tysk dödshjälp

Tysklands författningsdomstol slår fast att en lag som förbjuder aktiv dödshjälp strider mot landets konstitution.

Domare vid Tysklands författningsdomstol då de på onsdagen förkunnade sitt beslut om att en lag mot aktiv dödshjälp strider mot konstitutionen.
26.02.2020 12:55 UPPDATERAD 26.02.2020 12:59
Detta då den fråntar obotligt sjuka patienter rätten att själva kunna besluta att dö, resonerar domstolen.
– Denna rätt inbegriper friheten att ta sitt liv och söka hjälp för att göra det, säger Andreas Vosskuhle, domare vid författningsdomstolen.
Lagen, som antogs 2015, förbjuder försäljning och förskrivning av läkemedel som används för att ta livet av en patient. Två år senare slog dock en domstol fast att aktiv dödshjälp bör vara tillåtet i extrema fall, vilket gjort att den juridiska situationen varit oklar.
Dödshjälp har varit en särskilt känslig fråga i Tyskland, då nazisterna under den täckmanteln massutrotade människor som de inte ansåg lämpliga att leva vidare.

ANDRA LÄSER