Studie: Psykiskt sjuka missas i covidåtgärder

De flesta europeiska länderna förbiser psykiskt sjuka personer i sina vaccinstrategier, trots att den gruppen löper ökad risk att drabbas och dö av covid-19, varnar forskare.

Enligt en studie tar de flesta europeiska länder inte hänsyn till att psykiskt sjuka löper större risk för att smittas av covid-19. Arkivbild.
I en studie som har granskat 20 europeiska länder visar det sig att endast Nederländerna, Storbritannien, Tyskland och Danmark erkänner allvarlig psykisk sjukdom som ett medicinskt högriskläge och har gjort särskilda bestämmelser för vaccination av denna grupp patienter.
– Dessa patienter ignoreras helt i de flesta vaccinationsplaner, och detta måste förändras, säger den belgiska forskaren Livia De Picker, som ledde studien.
– Färska studier visar att om man har en psykiatrisk störning, så ökar risken för covidsmitta med 65 procent, och allvarligt psykiskt sjuka patienter löper mellan en och en halv och två gånger större risk att dö.
Studieresultaten har publicerats i tidskriften Lancet Psychiatry.
ANDRA LÄSER