Greken, författaren och kosmopoliten Göran Schildts två liv skildras i ny biografi

Henrik Knifs biografi över Göran Schildt är stor och mångsidig, och skildrar sin huvudperson mot fonden av hans samtid. Intressanta vänner, kontakter och pågående samhälls- och kulturdebatter ges stort utrymme.

Görans Schildt läser tidningen ombord på Daphne.
Hur skriver man en levnadsteckning över en författare vars huvudsakliga produktion är en fortlöpande och medryckande berättelse om det egna livet och det egna författarskapet?
ANDRA LÄSER