Våra utsläpp minskar en pusselbit i sänder

Bit för bit mot ett klimatsmartare liv, lyder devisen för Klimatpusslet. Det påminner om ett brädspel och det får HBL:s reportrar att reflektera över vad som är lätt, svårt eller omöjligt om man ska leva klimatsmart.

Anna Björkqvist och Petra Miettinen lägger klimatpusslet. Det är ett bra sätt att inspireras och få nya tips för hur man kan minska sitt klimatavtryck, anser HBL-reportrarna.
Peter Buchertpeter.buchert@hbl.fi
14.02.2023 09:15
Vem som helst vet att det är klimatsmartare att ta tåget än flyget, men vilka klimatgärningar är vi beredda att göra i vardagen? Vilka vardagsval gör en större skillnad än andra? Och hur mycket mer borde vi göra för att göra tillräckligt? Kring de frågorna kretsar Klimatpusslet, en finländsk innovation som nu finns också på svenska.
Det uppstår en liten klimatdebatt när HBL-reportrarna Petra Miettinen och Anna Björkqvist lägger pusslet på prov.
– Man får många idéer och bra och konkreta tips om vad som påverkar klimatavtrycket. Tänk att skillnaden mellan rött kött och kyckling är så här stor, säger Miettinen och håller upp en av pusselbitarna.
Bitarna har olika storlek för att åskådliggöra skillnaden mellan mindre och större klimatgärningar. Pusslet, som påminner om ett brädspel, är avsett för skolungdomar och äldre.
– Det passar säkert bra i skolor även om barn inte kan påverka alla vardagsval själva, säger Björkqvist.
– Nej, det är ju inte barnens beslut att byta ut oljepannan mot bergvärme, säger Miettinen.
Därför kan pusslet anpassas efter vem som lägger det. Samtidigt blir det tydligt att inte heller de mest klimatmedvetna vuxna kan strypa sina utsläpp utan vidare. Samhället måste ändra på en del strukturer innan individen kan bli riktigt klimatsmart.
Innan man lägger pusslet ska man uppskatta sitt personliga klimatavtryck, till exempel genom att göra Sitras livsstilstest. Den som redan har ett mindre klimatavtryck har färre pusselbitar att välja mellan, men å andra sidan är sträckan fram till målet kortare.
– Det går ju inte att få ned utsläppen genom att sluta resa utanför Europa om man ändå aldrig gör det, säger Björkqvist.
Vissa klimatgärningar kan uppfattas som uppoffringar medan andra kan kännas som att man faktiskt mår bättre av dem. Alternativen är många, och det är bra eftersom folk har så olika livssituation och preferenser.
Vissa pusselbitar väcker också frågor: Du kommer lite närmare målet om du går över till att äta ekologiskt, men om jag redan äter mest ekologiskt, behöver jag nå hundra procent? undrar HBL:s testteam.
Enligt reglerna går det bra att utnyttja bara en halv pusselbit om man kan leva upp till gärningen ungefär halvvägs, förklarar Michael Lettenmeier. Han är vd på företaget D-mat som har utarbetat pusslet i samråd med europeiska forskare och testgrupper.
Klimatgärningarna eller pusselbitarna har utformats skilt för spelare i olika länder. Det är för att till exempel Finlands och Tysklands energisystem skiljer sig åt ansenligt, och de individuella möjligheterna att minska klimatavtrycket varierar.
I dag är medelfinländarens klimatavtryck cirka 10 ton koldioxidekvivalenter per person och år. När man lägger pusslet ska man hinna minska det till 2,5 ton om året till 2030 och vidare till nästan obefintliga 0,7 ton till 2050. För att nå så långt behövs hela hopen individuella livsstilsval plus ett samhällssystem som möjliggör och underlättar. Bara om vi alla når ända fram är Finland i linje med Parisavtalet.
Flera kommuner har köpt ett antal pussel till skolorna. Lahtis stad ligger som vanligt i framkant, eftersom staden siktar på att bli klimatneutral redan om två år.
– Det här är första gången pusslet används i en bredare europeisk kontext. Vårt projekt visar att det är mycket nyttigt att utnyttja spel som ett redskap när man eftersträvar en mer hållbar livsstil, säger Michael Lettenmeier.
Det här är första gången pusslet används i en bredare europeisk kontext.
Michael Lettenmeier

ANDRA LÄSER