Åbo Akademi: Aktuella trakasserifallet är avslutat

Heidi Backman, direktör för universitetsservice, vidhåller att Åbo Akademi har ingripit i det aktuella trakasserifallet så som arbetarskyddslagen kräver, men att det inte finns laglig grund för disciplinära åtgärder. – När det gäller den anmälan vi fick i mars är fallet avslutat, säger hon.

Heidi Backman är direktör för universitetsservice vid Åbo Akademi.
Anna Svartströmanna.svartstrom@hbl.fi
23.06.2022 21:24 UPPDATERAD 24.06.2022 20:03
I veckan gick Saara Ilvessalo, vikarierande universitetslärare vid Åbo Akademi och politiker för De gröna, ut och berättade att hon blivit sexuellt trakasserad av en manlig kollega "efter ett arbetsrelaterat möte och en informell arbetsrelaterad fest". Hon uttrycker också missnöje över hur akademin hanterat fallet.
Åbo Akademi har, bland annat i ett pressmeddelande, fört fram att "Åbo Akademi har som arbetsgivare inte befogenheter att ingripa i det som, i det här fallet, skett på fritiden".
Seppo Koskinen, emeritus professor i arbetsrätt, har för HBL kommenterat att han finner akademins tolkning märklig. Han anser att arbetsgivaren utan vidare måste ingripa om en kollega utsätter en annan för sexuella trakasserier, även när det sker utanför arbetstid.
Heidi Backman är direktör för universitetsservice vid Åbo Akademi.
Hon vidhåller att akademin har gjort "exakt det som en arbetsgivare ska göra enligt arbetarskyddslagen" och menar att bilden av att akademin inte skulle ha ingripit inte är riktigt rättvis.
– I arbetarskyddslagen står det ganska tydligt att det ska vara arbetsrelaterat. Är man kolleger och gör något på fritiden blir det inte arbetsgivaren som ska komma med till exempel disciplinära åtgärder, utan det ska beröra arbetet i någon form. 
Backman säger samtidigt att hon håller med om ett exempel som Seppo Koskinen nämner i HBL:s artikel. Händelser under en taxiresa efter en julfest ledde till att en chef sades upp. 
– Det är ett sådant fall som jag tycker att är arbetsrelaterat, men det är inte i vårt fall.

Vad skiljer dem åt?

– Jag kan tyvärr inte gå in på sådana detaljer, för det handlar om personerna ifråga.
Enligt Backman är behandlingen av fallet med Ilvessalo avslutad från akademins sida, vad gäller den anmälan som kom in i mars.
På frågan om det kan finnas fler fall av sexuella trakasserier inom Åbo Akademi, säger Backman att det är något hon inte kan svara på, eftersom det inte är hon som har insyn i anmälningarna.
Heidi Backman är direktör för universitetsservice vid Åbo Akademi. Enligt henne kan akademin inte ta till disciplinära åtgärder då det handlar om ett fall som skett på, som akademin ser det, personernas fritid.

"Jobba på att det inte sker på nytt"

Att Åbo Akademi skulle ha sopat fallet under mattan är något som Heidi Backman inte håller med om.
– När vi fick anmälan har vi utrett den ordentligt och haft två oberoende utredare. Den ena är jurist och den andra den interna revisorn som också är trakasseriombud.
Hon säger vidare att ledningen följt de processer som akademin har.
– Sen kan jag förstå att man tycker att det kan dröja länge, men det är ju för att det ska utredas grundligt. Man måste vända på alla stenar och verkligen fundera över att det blir rätt, det är allvarliga frågor.
Enligt henne följer processerna arbetarskyddslagen, och har nyligen gåtts igenom. Åbo Akademi kommer nu att jobba på att ta upp frågorna regelbundet och påminna om dem.

Har akademins rykte fått sig en törn?

– Vi får jobba på att så inte sker. Det är väldigt viktigt för oss att vi inte har trakasserier och att alla kan känna sig trygga, både personal och studerande. Nu har det skett så här och vi får jobba på att det inte sker på nytt.

Även om du beklagar att det har skett menar du att akademin inte har ett ansvar?

– Vi har ett ansvar att sköta arbetsmiljön och den här situationen på arbetsplatsen så att alla känner sig trygga och mår bra, men här finns inte lagliga grunder för att ta till disciplinära åtgärder. Vi måste ju följa lagen helt enkelt, inte kan vi gå över den.

Har ni lyckats kommunicera vad ni har gjort?

– Kommunikation är alltid svårt och man kan alltid göra det bättre, men det vet man ofta först i efterhand. Kommunikation är viktigt och det får vi jobba på. Också den interna kommunikationen är förstås oerhört viktig i sådana här frågor.

ANDRA LÄSER