Katastrofalt förslag av Finansministeriet

Även om ett uteblivet stöd för egen del skulle betyda arbetslöshet är det ingenting i jämförelse med vad våra klienter skulle råka ut för.

Som många andra finlandssvenska föreningar har vi med skräck noterat Finansministeriets budgetförslag för 2021, som ger vid handen en sänkning av finansieringen av social- och hälsovårdsorganisationer med en tredjedel jämfört med 2020.

Det känns nästan ofattbart – ska vi mitt i en pandemi och pågående kris skära ner i hälso-, socialvårds- och välfärdstjänsterna i det här landet? Under våren vädjade regeringen till tredje sektorn att reagera snabbt på ett ökat behov av tjänster i ett undantagstillstånd, och det gjorde vi. Föreningar runtom i landet ändrade om i verksamheter, arbetssätt och startade till och med nya stödformer, allt för att minimera de negativa konsekvenserna av restriktionerna som trädde i kraft. Coronavirusets framfart har drivit många saker till sin spets och föreningarna övervann sina utmaningar i våras. Nu står vi inför nästa katastrof (innan den föregående ens har avtagit) i form av kraftiga nedskärningar i finansieringen.

Regeringen står inför sällan skådade utmaningar inför budgetförhandlingarna om en dryg vecka. Hur välja vem som ska drabbas av nedskärningar? Vilka verksamheter och tjänster ska prioriteras? Vi vill framföra en vädjan om att bevara föreningarnas finansiering på tidigare nivå. Den offentliga vården kommer omöjligt att kunna täcka det hål som uppstår om föreningarna blir utan det stöd som Veikkaus vinstmedel nu använts till. Ett konkret förslag skulle vara att sänka lotteriskatten, men långsiktiga planer behövs också.

Tredje sektorn ordnar kostnadseffektivt stödtjänster för de som behöver dem allra mest, i vårt fall missbrukare och deras anhöriga. ”Du är den enda som verkligen lyssnat på mig” eller ”Du är den första som förstår min dialekt” och ”Utan er hjälp skulle jag inte leva i dag”. Det är alla fraser vi fått höra av klienter, och det skär i hjärtat när jag tänker på vart de ska ta vägen om inte vi kan fortsätta hjälpa dem. Även om ett uteblivet stöd för egen del skulle betyda arbetslöshet är det ingenting i jämförelse med vad våra klienter skulle råka ut för.

Det finns ändå hopp. Flera ministrar har gått ut och tagit strid för föreningarnas finansiering. Vi hejar på dem! Finlands välfärd är värd att kämpa för, och föreningarnas arbete är en viktig bit i det pusslet.

Sandra Högström,

ansvarig handledare, Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård rf

ANDRA LÄSER