I värsta fall har vi tio minuter på oss – så här redo är Finland för elavbrott

Föreställ dig en ordentlig köldknäpp som varar i flera dagar samtidigt som det är vindstilla och problem med den inhemska elproduktionen. Lägg till det, att elöverföringen från Sverige och Estland inte fungerar fullt ut. Då står Finland inför behovet att begränsa användningen av el.

Fingrid har full beredskap för att ta till åtgärder för att undvika elavbrott i vinter, men också för att informera om behovet uppstår. 
Katarina Koivistokatarina.koivisto@hbl.fi
21.11.2022 12:25 UPPDATERAD 21.11.2022 14:44
Stamnätsbolaget Fingrid är väl förberett för tillfälliga elavbrott i vinter. Men innan det blir frågan om att stänga av elen för finländarna ska det mycket till, försäkrar bolaget.
– På Fingrid följer vi kontinuerligt med läget på elmarknaden och gör vårt bästa för att lösa en eventuell effektbrist innan det går så långt att det blir fråga om att ta till tillfälliga elavbrott, säger Tuomas Rauhala, direktör för Fingrids kraftsystem.
Kommunikationsplanerna för hur allmänheten ska informeras om situationen blir kritisk ligger klara hos stamnätsbolaget. Men de enskilda konsumenterna får sin information från det egna nätbolaget. 
Hur de planerade elavbrotten fördelas mellan lokala nätbolag och inom nätbolagens områden informeras kunderna om så snabbt det är möjligt. Mycket av informationen kommer per sms.
I normala fall har hushåll och andra konsumenter några timmar på sig att förbereda sig för ett avbrott i eltillförseln. Men händer det till exempel en olycka vid ett kraftverk och effekten i nätet faller snabbt kan det hända att ett elavbrott kommer på bara tio minuter.
Rauhala kommer ändå med lugnande besked. Situationen i Finland i vinter är inte ny, vi har konsumerat mer el än vi producerat i snart tio år nu.
– Det nya nu är att vi inte har tillgång till den el vi tidigare importerade från Ryssland, nu måste vi ty oss till el från annat håll, säger Rauhala.
Lugnande besked är ändå att tillgången till vattenkraft i norra Sverige är god. Vattenmagasinen i södra Norge har också fyllts på efter sommarens torka.

”Lågt att göra vinst på kriget”

Näringsminister Mika Lintilä (C) konstaterar att Finland kommer att vara självförsörjande då det gäller el inom ett par år. Den nya kärnreaktorn Olkiluoto 3 är viktig för att nå den självförsörjningen, liksom utbyggnaden av vindkraft.
Några uppgifter om när problemen med de spruckna vattenpumparna i Olkiluoto kan vara löst och när kraftverket kan börja producera el har Lintilä inte.
– Nya pumpar kan inte köpas i någon järnaffär, men det är bäst att ge teknikerna vid Olkiluoto arbetsro nu, säger ministern.
Lintilä berömmer finländarna för att snabbt ha tagit till sig energisparandet. Kampanjen ”Snäppet svalare” har bitit bra tycker han. Ministern ser heller inget problem i att en del energibolag, som nu senast Vasa Elektriska, sänker elpriset för sina kunder. Folk sparar nog el i alla fall, prisnivån är så mycket högre än för ett år sedan, säger han.
Tvärtom anser Mika Lintilä att de höga elräkningar som drabbar en del hushåll är ett betydligt större problem. Det finns många som får svårt att betala för sin el i vinter, påpekar han.
– Det är verkligt lågt att se att en del energibolag gör höga vinster och skor sig på kriget i Ukraina, säger han.

Förtroendet faller

Att konsumenterna håller på att tappa tron på sina energibolag visar en mätning gjord av företaget Epsi rating som mäter hur nöjda kunderna är med aktörerna inom olika branscher. Epsis färska mätning kring energibolag visar att förtroendet för bolagen inte har varit så här lågt sedan 2006.
I den nuvarande krissituationen tycker energibolagens kunder att företagen borde hjälpa till med att kompensera för de höjda levnadskostnaderna, skriver Epsi i sitt pressmeddelande.
Företaget skriver vidare att många kunder tycker att energibolagen ställer den egna vinsten framför den kris som de höga levnadskostnaderna innebär för hushållen. Kunderna hade hoppats att företagen skulle lyssna på problemen och vara beredda att hjälpa.
Herrfors, Vattenfall och Lumme är de tre energibolag som i Epsis mätning får bäst betyg av kunderna. Sämst betyg får Vasa Elektriska, Fortum och Oomi. Också Helen hör till de energibolag som inte får särskilt höga vitsord av sina kunder. Helsingforsbolaget är ändå snäppet bättre än Fortum och Oomi.

Hur har du förberett dig på tillfälliga elavbrott?

ANDRA LÄSER