Vem betalar utbildningen?

13.05.2017 05:45 UPPDATERAD 12.05.2017 13:56
Betalar man huvuddelen av notan själv har man ett betydligt starkare incitament ett hushålla med sina val.
Vad som inte framgick klart i den debatt om terminsavgifter för alla studerande i Finland som hölls i förra veckan på Hanken är att alternativen definitivt inte står mellan kostnadsfri universitetsutbildning och kostnadsbelagd utbildning. Oberoende av om man skulle gå in för terminsavgifter eller inte så är det våra framtida framgångsrika studerande som står för kostnaderna, om inte i form av terminsavgifter så i form av skatter. Undantag utgör endast de studeranden som beslutat sig för att lämna Finland när de fått ut sin examen och därmed kommer att betala sina skatter till annat land.
Den här enkla sanningen kan inte kringgås. Den avgörande frågan är därför vilket av systemen som är effektivare, det att studerande betalar huvuddelen av räkningen för egna studier själv eller det att räkningen för alla studerande betalas av samtliga skattebetalare. Betalar man huvuddelen av notan själv har man ett betydligt starkare incitament ett hushålla med sina val än om en stor mängd andra medborgare delar på kostnaden för det man väljer. Sannolikt känner man sig också berättigad att kräva bättre kvalitet när man upplever att man själv får stå för de kostnader ens val förorsakar.
Slutresultatet är högst sannolikt ett bättre kvalitets-kostnadsförhållande i universitetsstudierna än för det skattefinansierade alternativet.

Tom Berglund

Esbo

ANDRA LÄSER