En hjärtkirurg vid HUS har testat positivt för viruset – över trettio exponerade i karantän

En hjärtkirurg vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, HUS, har fått sjukdomen covid-19 och exponerat patienter och hälften av HUS vuxenhjärtkirurger som alla är satta i karantän. Samtliga icke akuta hjärtoperationer senareläggs.

En hjärtkirurg vid Mejlans sjukhus i Helsingfors diagnostiserades i onsdags med covid-19 som orsakas av det nya coronaviruset. Läkaren hade återvänt från en resa i Tyrolen i Österrike på söndagen. Han fick sina första symtom efter att han hade återvänt till sitt arbete på hjärtkliniken på måndagen. Då hade Tyrolen ännu inte definierats som ett epidemiområde av Institutet för hälsa och välfärd, THL, som ändrade sin klassificering först på måndag kväll.
Alla de personer läkaren hann vara i närkontakt med har kartlagts: Det gäller 28 anställda, varav 15 är läkare och 13 hör till sjukvårdspersonalen. Samtliga har satts i karantän. Läkarna är hjärtkirurger, kardiologer, anestesiläkare och experter på lungsjukdomar. Hälften av HUS vuxenhjärtkirurger är beordrade i karantän.
Dessutom har sex patienter och deras familjer exponerats för viruset. Några av personerna vårdas på sjukhuset, medan andra befinner sig hemma. De exponerade har besökt hjärtkirurgiavdelningen i Mejlans.
HUS fokuserar nu på att garantera akutvården av hjärtpatienter och avbryter de planerade operationerna under denna och nästa vecka.

Patienter kan sändas till Åbo, Tammerfors och Kuopio

För säkerhets skull har HUS varit i kontakt med universitetssjukhusen i Åbo, Tammerfors och Kuopio dit man eventuellt kan komma att flytta patienter.
Två av de exponerade patienterna opererades av hjärtkirurgen. Överläkaren i infektionssjukdomar vid HUS, Asko Järvinen, bedömer att risken för att de nyopererade skulle ha smittats på operationsbordet är försvinnande liten:
– Patienterna som opererades var intuberade och i intubationsröret finns ett filter som filtrerar 99 procent av alla tänkbara partiklar i luften i operationssalen. Dessutom bar kirurgen ansiktsskydd under operationen. Därmed är risken för att de patienter som opererades skulle ha smittats försvinnande liten, säger Asko Järvinen.
En annan fråga är förstås de patienter som kirurgen mötte ansikte mot ansikte utanför operationssalen. Men till all lycka gick läkaren ingen rond på avdelningen och hade heller ingen patientmottagning. Hade så varit fallet hade antalet exponerade varit klart större.
Av de exponerade har fyra personer redan uppvisat symtom och testats för covid-19. De resultaten är ännu inte klara, men eftersom personerna så fort efter att de exponerades började uppvisa symtom, misstänker Asko Järvinen att det inte är frågan om corona utan något annat virus som de smittats av tidigare.
– Alla som varit i närkontakt med hjärtkirurgen eller jobbar på samma avdelning och får luftvägssymtom kommer att testas. Vi vill finna dem så fort som möjligt, säger Järvinen som har en uppmaning till samtliga HUS-anställda:
– Kom inte till jobbet om ni känner er sjuka. Det gäller också sådana som bara känner sig lite krassliga.
HUS förbjöd arbetsresor och uppdrag i epidemiska områden förra veckan. Den här veckan utökades förbudet också till att gälla internationella kongresser. Fritidsresor kan dock arbetsgivaren inte förbjuda, men HUS har rekommenderat personalen att undvika resor till epidemiområdena. Anställda som återvänder från ett epidemiområde arbetar på distans i sju dagar efter att de kommit tillbaka till Finland.

HUS överläkare: Fler anställda kommer att drabbas

– Vi har försökt instruera vår personal att skydda sig från smitta. Men det jobbar 27 000 personer inom HUS och alla har vi våra anhöriga och vänskapskretsar. Eftersom det handlar om ett smittsamt virus kommer det också att drabba HUS-anställda, men förhoppningsvis så få som möjligt, så att vi även framöver klarar av att vårda dem som är allvarligt sjuka, säger HUS ledande överläkare Markku Mäkijärvi.

Akuten fick nya coronadirektiv

Det stigande antalet covid-19-fall tvingar sjukhusen att se över sina arbetsmetoder. Akutmottagningarna har fått nya instruktioner hur de ska gå till väga då de får in patienter med luftvägssymtom. De här patienterna vistas inte längre i samma lokaler som andra patienter medan de väntar på att bli undersökta.
Från andra länder kommer rapporter om akut brist på både skyddsutrusning och respiratorer i och med coronaepidemin. HUS har drygt 300 respiratorer.
– Utmaningen är knappast att apparaterna tar slut utan snarast ifall vi har tillräckligt med personal som klarar av att använda dem, säger Järvinen.
Efter svininfluensapandemin 2009 införskaffades ett stort reservlager skyddsutrustning till HUS som enligt Järvinens beräkningar räcker i tre månader under en coronaepidemi. Om det lagret börjar tryta kommer HUS liksom andra sjukhus i Finland att be om mer skyddsutrustning ur statens beredskapslager.

Icke akuta ingrepp skjuts upp

Asko Järvinen påminner om att det också kommer att finnas andra akutpatienter än fall av covid-19 den dag epidemin eskalerar i Finland.
– Vi planerar nu verksamheten så att vi kan skilja åt covid-19-patienterna från andra patientgrupper för att undvika smitta inom sjukhusen. Samtidigt kommer vi att börja skjuta upp icke akuta ingrepp.
I den offentliga debatten har det höjts röster för att sjukhusen borde utföra fler coronatest än vad de gör i dag.
– För tillfället har vi fem infektionsläkare som sållar fram de mest sannolika covid-19-fallen för testning. Förstås är det möjligt att vi missar någon, men ända tills nyligen var 90 procent av testerna negativa. Den allra senaste tiden ser vi dock en liten ökning i andelen positiva. Men om vi börjar testa vem som helst som är orolig, skulle vi få bråkdelen av en promille positiva testsvar. Det vore inte ändamålsenlig användning av resurserna, säger Järvinen och tillägger att testerna är arbetskrävande och tar lång tid att utföra.
Inom HUS område ökade antalet konstaterade covid-19-fall med 14 personer det senaste dygnet. Det betyder att det nu finns 46 konstaterade fall i Nyland.

ANDRA LÄSER