Stort tryck på Helsingforsregionens gymnasier – lättare med studieplats på många små orter

I gymnasierna i Helsingforsregionen är antalet sökande mångdubbelt jämfört med antalet studieplatser. På vissa andra håll är de sökande färre än antalet studieplatser.

Förutsättningarna för att få en studieplats vid ett gymnasium varierar stort i Svenskfinland. Borgå gymnasium (bilden) hade 90 förstahandssökande till 110 platser.
Tim Johansson
26.03.2022 05:00 UPPDATERAD 28.03.2022 18:51
Konkurrensen om studieplatserna på andra stadiet varierar stort i olika delar av Svenskfinland, visar siffror från Utbildningsstyrelsen som HBL granskat.
Den gemensamma antagningen avslutades i tisdags. Flera tusen niondeklassare från de svenskspråkiga grundskolorna har sökt studieplats för hösten.
I sin ansökan väljer eleverna ett alternativ som förstahandsval, den utbildning som eleven allra helst vill inleda.
I bara åtta svenskspråkiga skolor överstiger antalet förstahandsval antalet studieplatser.
De här åtta skolorna finns alla i huvudstadsregionen, Åbo eller Vasa.
Populärast är Tölö gymnasium i Helsingfors där det går 14 förstahandssökande på 10 platser.
Sedan kommer Gymnasiet Grankulla samskola med 13 förstahandssökande på 10 platser.
– Vi är förstås jätteglada att vi har många sökande. Det är svårt att veta exakt vad som ligger bakom, det varierar från år till år. Jag hoppas att många söker sig hit för att vi har en bra stämning, säger Marina Sjöholm, rektor för Tölö gymnasium.
Speciallinjerna i musik, bildkonst och humanekologi är en del av förklaringen till att många vill studera i Tölö. Men Sjöholm tror också att en annan faktor ligger bakom den stigande populariteten för gymnasiet vid Sandelsgatan.
– Vi slogs ihop med Norsen 2015. Före det hade vi bara specialiseringslinjer. Det har tagit tid att etablera oss som ett allmänt gymnasium. Nu har vi många sökande även till den allmänna linjen.
Gemensamt för populära Tölö och Grankulla är att många av de sökande kommer från andra orter.
I Tölö är det framför allt specialiseringslinjerna som lockar studerande från hela Nyland.
– Det är något som präglar vår skola. Här upplever man att man får vara sig själv även om man pratar på lite olika sätt, säger Sjöholm.
De övriga skolorna med fler förstahandsval än platser är Brändö, Lärkan, Mattliden, Katedralskolan i Åbo, Vasa övningsskola och Helsinge gymnasium. Också Korsholm, Sibbo och Jakobstad har nästan lika många förstahandssökande som antal studieplatser.
På många andra håll är det betydligt mindre konkurrens om platserna. I Kristinestad, Hangö, Petalax i Malax, Närpes, Tammerfors, Karleby, Pedersöre, Kotka och Kronoby utgör antalet förstahandssökande inte ens hälften av antalet tillgängliga studieplatser.

Förstahandssökande per studieplats

Tölö gymnasium 1,4.
Gymnasiet Grankulla samskola 1,3.
Katedralskolan i Åbo 1,2.
Brändö gymnasium 1,2.
Mattlidens gymnasium 1,1.
Vasa övningsskola 1,1.
Gymnasiet Lärkan 1,0.
Helsinge gymnasium 1,0.
0,8–1,0: Korsholms gymnasium, Sibbo gymnasium, Jakobstads gymnasium, Borgå gymnasium.
0,6–0,8: Kyrkslätt gymnasium, Pargas svenska gymnasium, Vasa gymnasium, Ekenäs gymnasium, Axell, Lovisa gymnasium, Svenska privatskolan i Uleåborg, Karis-Billnäs gymnasium, Vörå sam- och idrottsgymnasium, Topeliusgymnasiet i Nykarleby, Virkby gymnasium, Svenska samskolan i Björneborg, Yrkesakademin i Österbotten.
0,4–0,6: Kimitoöns gymnasium, Kronoby gymnasium, Kotka svenska samskola, Prakticum, Pedersöre gymnasium, Karleby svenska gymnasium, Svenska samskolan i Tammerfors, Närpes gymnasium, Gymnasiet i Petalax.
O,2–0,3: Hangö gymnasium, Steinergymnasiet, Kristinestads gymnasium.
Källa: Utbildningsstyrelsen.

Nästan 1 000 har sökt till Mattliden

Om en sökande inte kommer in till sitt förstahandsval, beaktas andrahandsvalet i stället. Totalt har eleverna prickat in upp till sju rangordnade alternativ i sin ansökan.
Då man ser på det totala antalet ansökningar i relation till antalet studieplatser ligger Tölö gymnasium fortfarande i topp, med nästan 6 sökande per plats.
Alla gymnasier i huvudstadsregionen, från Kyrkslätt i väster till Sibbo i öster, har fler än 4,8 sökande per studieplats.

Totala antalet sökande per studieplats

5–6 sökande per plats: Tölö gymnasium, Gymnasiet Lärkan, Helsinge gymnasium, Brändö gymnasium.
3–5 sökande per plats: Gymnasiet Grankulla samskola, Kyrkslätt gymnasium, Mattlidens gymnasium, Steinergymnasiet, Sibbo gymnasium, Vasa övningsskola, Vasa gymnasium.
2–3 sökande per plats: Pargas svenska gymnasium, Korsholms gymnasium, Katedralskolan i Åbo.
1–2 sökande per plats: Borgå gymnasium, Jakobstads gymnasium, Prakticum, Kronoby gymnasium, Topeliusgymnasiet i Nykarleby, Axell, Lovisa gymnasium, Virkby gymnasium, Ekenäs gymnasium, Svenska privatskolan i Uleåborg, Karis-Billnäs gymnasium, Vörå sam- och idrottsgymnasium, Svenska samskolan i Tammerfors, Kimitoöns gymnasium, Yrkesakademin i Österbotten.
Färre än 1: Karleby svenska gymnasium, Pedersöre gymnasium, Kotka svenska samskola, Svenska samskolan i Björneborg, Gymnasiet i Petalax, Närpes gymnasium, Hangö gymnasium, Kristinestads gymnasium.
I siffrorna ingår alla ansökningar, från mest till minst prioriterade alternativ. De sökande anger sju alternativ. Källa: Utbildningsstyrelsen.
Flest ansökningar totalt har Mattliden i Esbo med nästan 1 000 sökande.
Det kan till exempel jämföras med 24 sökande till Hangö gymnasium.
I nio gymnasier är totala antalet sökande mindre än antalet studieplatser. De flesta av de här gymnasierna finns i Österbotten.

Flest ansökningar

Mattliden, 981.
Tölö gymnasium 876.
Gymnasiet Lärkan, 777.
Yrkesinstitutet Prakticum 777.
Brändö gymnasium 675.
Yrkesakademin i Österbotten 544.
300–500: Gymnasiet Grankulla samskola, Axell, Vasa övningsskola, Kyrkslätt gymnasium, Helsinge gymnasium.
100–300: Vasa gymnasium, Katedralskolan i Åbo, Jakobstads gymnasium, Korsholms gymnasium, Pargas svenska gymnasium, Borgå gymnasium, Sibbo gymnasium, Steinergymnasiet, Vörå samgymnasium.
Resten har färre än 100 ansökningar.
I siffrorna ingår alla ansökningar, från mest till minst prioriterade alternativ. De sökande anger sju alternativ. Källa: Utbildningsstyrelsen.
Fotnot: Uppgifter för Åland saknas. Den samåländska elevintagningen pågår fortfarande. I uppgifterna för Prakticum, Axxell och Yrkesakademin i Österbotten ingår ansökningar till flera studielinjer på flera olika orter. Antalet studieplatser är i vissa skolor ett maxantal som vid behov kan sänkas. Vissa gymnasier har fler linjer. Här visas de totala siffrorna för skolan.
Rättelse 26.3 kl 19.46: Namnet på Gymnasiet Grankulla samskola rättat. 27.3 kl. 10.25: Vörå samgymnasiums uppgifter i texten och faktarutorna rättade, gymnasiet hade fler sökande och fler sökande per plats än vad som först angavs.

ANDRA LÄSER