Råttorna vi aldrig blir av med

– Inga råttor här inte, säger Tuukka Kupiainen glatt då han undersöker ett hål i marken. Vi befinner oss på ett grönområde i södra Helsingfors, där råttsaneringen är i full gång.

Tuukka Kupiainen kollar håligheterna i marken och försäkrar sig om att där inte finns någon aktivitet.
– Det är ett stort råttsamhälle som levt loppan här, det finns mycket människor här och dessutom gamla kaningropar där råttorna byggt sitt bo, säger råttsaneraren Tuukka Kupiainen.
I åtta veckor har skadedjurssaneringsföretaget Anticimex bedrivit råttsanering på området och arbetet börjar så småningom ge resultat. Kupiainen visar oss ett tiotal håligheter som alla fungerat som råttbon, men som nu står tomma.
– Om man kollar här så ser man att det finns spindelväv, vilket är ett definitivt tecken på att ingen längre bor i hålet, säger Kupiainen.
Han berättar att området är krävande med tanke på råttsanering.
– Vanligtvis används råttfällor med gift. Men här fungerar det inte, risken finns nämligen att de utsätts för ofog eller blir stulna.
Därför har Kupiainen utvecklat en egen metod, där han sätter ut ett giftbete som sedan skyddas.
– Det har fungerat väldigt effektivt och på det här sättet kan jag följa med hur mycket gift som används, så jag vet om jag skall sätta mer eller mindre nästa gång.
Giftet gör så att råttornas blod inte koagulerar, vilket leder till att de dör av inre blödningar.
– Nu för tiden får man ju inte använda sig av råttgift konstant, utan får bara använda det stundvis då man gör kraftinsatser på ett visst område. På det här sättet försöker man skydda miljön.

Kommer aldrig att försvinna

Då råttsaneringen började på området besökte Kupiainen det med tre dagars mellanrum för att försäkra sig om att allt gick som det skulle. Sedan förlängdes mellanrummen och nu är det tio dagar sedan han sist var här.
Men ännu är området inte helt råttfritt. Då vi går över till andra sidan av grönområdet hittar vi två stora, nya hål och Kupiainen får sätta ut mera gift.
– Nu måste jag komma hit i morgon igen för att kolla läget.
Efter fyra år i branschen har Kupiainen märkt att mängden råttobservationer och uppdrag ökat.
– Mängden råttor har ju inte ökat. Men arbetet tar inte slut, råttorna är ett problem som sysselsätter oss året om.
Han vill dock påminna folk om en sak.
– Det har funnits och det kommer alltid att finnas råttor, det gäller bara att hålla dem i schack. Vissa områden har vi lyckats bra med och råttorna har hållits borta. På andra ställen är det sedan svårare.
– Särskilt på landsbygden kan det vara svårt, där är det så långa avstånd att man inte hinner till så värst många ställen per dag, säger Kupiainen.

ANDRA LÄSER